Filmowe podsumowanie 7-letniej posługi Biskupa Seniora Zbigniewa

Zapraszamy na krótkie filmowe podsumowanie 7-letniej posługi Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, który 28 czerwca 2021 roku zakończył swoją posł

0 comments ks. Robert Bielawski

Biskup Andrzej Siemieniewski nowym biskupem legnickim

Bp Andrzej Siemieniewski, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, został 28 czerwca 2021 r. mianowany przez Ojca Świętego Fran

0 comments ks. Robert Bielawski

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej: Bp Zbigniew Kiernikowski przechodzi na emeryturę

Nuncjatura Apostolska w Polsce N. 5863/21 KOMUNIKAT Ojciec Święty Franciszek: 1. Przyjął rezygnację księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowsk

0 comments ks. Robert Bielawski