Biuletyn prasowy LKB nr 6/2022

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym "Biuletynem Prasowym Legnickiej Kurii Biskupiej”, który jest przygotowywany przez ks. Piotra Nowosielskieg

0 comments ks. Robert Bielawski

Z wizytą na roku propedeutycznym

W październiku ubiegłego roku rozpoczął działalność rok propedeutyczny w Wyższym Seminarium Duchownym. Jest to związane z decyzją papieża F

0 comments ks. Waldemar Wesołowski