22-29 maja: Tydzień ekologiczny „Laudato Si”. Materiały duszpasterskie.

Tydzień Laudato si’ to inicjatywa upamiętniająca opublikowanie encykliki Laudato si’ Papieża Franciszka, a przede wszystkim zaproszenie do wcielenia jej przesłania w życie. Jako ludzie wierzący chcemy w szczególny sposób budować wrażliwość na wołanie ziemi i krzyk ubogich oraz przyczynić się do rozwiązania złożonego kryzysu społeczno-ekologicznego naszych czasów – zaczynając od nas samych i naszych parafii.

Ojciec Święty zaprasza do nawrócenia ekologicznego

Do udziału w Tygodniu Laudato si’ w niedzielę 22 maja 2022 w trakcie nabożeństwa Anioł Pański zaprosi nas Ojciec Święty. Chcemy na to zaproszenie odpowiedzieć w naszych wspólnotach i zachęcić wiernych do podjęcia w tym czasie refleksji, modlitwy i działania na rzecz naszego wspólnego domu.

Jak zaangażować naszą parafię w Tydzień Laudato si’? 

Modlitwa – w niedzielę 29 maja (lub w innym dogodnym dniu podczas Tygodnia Laudato si’) razem ze swoją parafią lub wspólnotą podejmijcie refleksję i pomódlcie się specjalnie przygotowaną modlitwą na Tydzień Laudato si’. Modlitwę oraz refleksję można pobrać z sekcji Materiały. Zachęcamy również, by modlitwę włączyć w nabożeństwo odbywające się na zewnątrz, np. przy przydrożnej kapliczce lub Krzyżu. 

Spotkanie –  jeżeli w Waszej parafii lub wspólnocie przebywają osoby z Ukrainy, to zachęcamy, by zorganizować wspólne spotkanie i modlitwę. Hasło tegorocznego Tygodnia Laudato si’ to “Słuchając i idąc razem”. Wsłuchajmy się więc w opowieść naszych braci i sióstr z Ukrainy, by nadal z otwartym sercem wspierać ich w bólu i tragedii wojny. Przykładowy scenariusz takiego spotkania również znajdziecie w sekcji Materiały.

Relacja –  w obchody Tygodnia Laudato si’ włączają się katolicy na całym świecie! Zachęcamy Was do zrobienia zdjęcia lub przesłania krótkiej relacji słownej z modlitwy, spotkania lub nabożeństwa zorganizowanego w Waszej wspólnocie. Prześlijcie relacje na adres: lsm.polska@livelaudatosi.org Z nadesłanych relacji przygotujemy album do publikacji na fanpage’u Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska.

Dołącz do programu Zielone Parafie!

Tydzień Laudato si’ w szczególny sposób świętujemy we wspólnotach, które dołączyły do programu Zielone Parafie objętego patronatem Konferencji Episkopatu Polski. Dowiedz się więcej o założeniach programu i dołącz: http://zieloneparafie.pl/o-programie/