23 stycznia: Nieszpory ekumeniczne w katedrze legnickiej

W dniach od 18 do 25 stycznia każdego roku przezywamy Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan. Jest to za każdym razem wyzwanie dla wspólnoty Kościoła lokalnego, jakim czujemy się w naszej rodzinie diecezjalnej, by wespół z Kościołami siostrzanymi odkrywać na nowo podstawy budowania jedności chrześcijan. Są wśród nich trzy podstawowe płaszczyzny jak: ekumenizm naukowy (teoretyczny), ekumenizm praktyczny (wspólne działania) oraz ekumenizm duchowy (stanowiący motywację podejmowanych działań modlitewnych). Przyzwyczailiśmy się już do tego, że pośród wspomnianych trzech płaszczyzn jesteśmy w stanie wyróżnić wiele inicjatyw, które łączą na płaszczyźnie naukowej, praktycznej oraz duchowej wszystkich wyznawców Chrystusa Pana. W bieżącym roku towarzyszy nam hasło Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2). Właściwie jako chrześcijanie różnych wyznań jesteśmy w pierwszym rzędzie powołani do tego, by odkrywając światło Chrystusa Pana, świadectwem swojego chrześcijańskiego powołania oddawać chwałę Bogu w Jezusie i Duchu Świętym. Dlatego wszyscy winniśmy na pierwszym planie budować świadomość, że jedności którą zbudował Jezus Chrystus we wspólnocie Kościoła apostolskiego nic i nikt nie jest w stanie zniweczyć. Te pokłady jedności są niedotknięte żadnym ludzkim grzechem, albowiem nadane nam przez Zbawcę nieustannie żyją we wspólnotach kościelnych. Stąd tak potrzeba abyśmy widząc światło Chrystusa Pana starali się ze wszystkich sił odkrywać istniejącą między nami Jezusową jedność, a wszystkie niepojednane pokłady innych warstw jedności siłą chrześcijańskiej miłości starali się jednać dla budowania wspólnego świadectwa w wierze.

Wszystkich z serca zapraszamy na wspólne Nieszpory ekumeniczne, które pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego będą sprawowane w Katedrze Legnickiej św. ap. Piotra i Pawła w niedzielę dnia 23 stycznia br. o godz. 17.30 z udziałem przedstawicieli Kościołów siostrzanych z terenu miasta Legnicy. Niech nasza wspólna modlitwa liturgią godzin będzie rozpoznawaniem światła Chrystusowego na drogach naszego życia oraz nieustannym odkrywaniem pokładów istniejącej boskiej jedności wspólnoty Kościoła Chrystusowego.

 

ks. dr hab. Andrzej Jarosiewicz
referent Biskupa Legnickiego ds. ekumenizmu

 

 

X