28 lat temu powstała nasza diecezja

Diecezja Legnicka została erygowana 25 marca 1992 roku. Dzisiaj świętujemy więc jej urodziny!

W kościele pw. Świętych Piotra i Pawła w Legnicy 25 marca proboszcz ks. infułat Władysław Bochnak, wraz z ks. prałatem Władysławem Jóźkowem, proboszczem parafii pw. Trójcy Świętej, ogłosili decyzję papieża Jana Pawła II o powołaniu do istnienia diecezji legnickiej i ustanowieniu wspomnianego kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła katedrą dla pierwszego biskupa diecezji legnickiej – bp. Tadeusza Rybaka.

Ojciec Święty ustanowił diecezję legnicką bullą „Totus Tuus Poloniae populus”. Jej ordynariuszem mianował bp. Tadeusza Rybaka, zaś biskupem pomocniczym – bp. Adama Dyczkowskiego.

28 lat temu powstała nasza diecezja 

Śp. bp Tadeusz Rybak.JĘDRZEJ RAMS /FOTO GOŚĆPo latach biskup Tadeusz w rozmowie z „Gościem Legnickim” tak wspominał tamte dni: – Było zaniepokojenie, czy podołam temu wielkiemu zadaniu. Przyznam się, że wtedy się modliłem porządnie do św. Wojciecha, u którego grobu byliśmy. Także wielką otuchą dla mnie było, że to był dzień Zwiastowania Pańskiego, zawierający w sobie ładunek optymizmu. Dlatego ze spokojem zaczęliśmy realizować te zadania, które przed nami stały – mówił kilka lat temu bp Rybak.

Tak wyglądały obiekty przekazane Kościołowi przez Rosjan:

Między „Ruskimi” a diecezją (cz.1)

Zdjęcia z „Kwadratu”

W tym czasie w Legnicy stacjonował pokaźny kontyngent wojsk Federacji Rosyjskiej, których wycofywanie z Polski jeszcze trwało. – Chcę podkreślić, że miałem wielkie wsparcie ze strony księży i laikatu. (…) Szczęśliwie złożyło się tak, Boża Opatrzność zadziałała, że w roku, w którym powstała diecezja, zostało ogłoszone, iż wojska radzieckie wycofują się z Legnicy i w ogóle z Polski. I dlatego zaczęliśmy się starać o potrzebne nam budynki w Legnicy w zamian za zabrane po wojnie Kościołowi mienie (…). W tym samym czasie powołaliśmy Caritas, która była potrzebna, żeby ludziom przychodzić z pomocą (…) w takim stopniu, jak to było dla nas możliwe. Zrozumiałem także, że bardzo ważną dla diecezji instytucją było Wyższe Seminarium Duchowne (…). – mówił „Gościowi Legnickiemu” bp Rybak.

Wśród obiektów, które Rosjanie przekazali Kościołowi legnickiemu w ramach rekompensaty, znalazły się m.in. byłe kino, Dom Oficera, budynki przy ul Okrzei. W posowieckim kinie przy dzisiejszej ulicy Gładysza znajduje się teraz kościół pw. św. Józefa Opiekuna Zbawiciela. W dawnej rosyjskiej łaźni na „Wiertolotce”, czyli obszarze zajmowanym przez rosyjskie lotnictwo, jest teraz kościół pw. Świętych Joachima i Anny.

W byłym Domu Knigi (Domu Książki) przy ul. Kościuszki obecnie mieszka m.in. biskup legnicki. Były Dom Oficera Armii Radzieckiej to dzisiaj siedziba Legnickiej Kurii Biskupiej, Wyższego Seminarium Duchownego czy Papieskiego Wydziału Teologicznego. Dom Oficera wymagał kapitalnego remontu, bo na kilka dni przed przekazaniem go Polakom na strychu budynku wybuchł „przypadkowy pożar”. Jak opisuje ks. Władysław Bochnak w publikacji pt. „Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej” wydanej w 1997 roku, trzeba było m.in. wymienić 80 proc. stolarki okiennej, wywieźć setki ton gruzu, postawić nową konstrukcję dachową. Obecny Dom św. Józefa w centrum „Kwadratu” (tak legniczanie nazywali część miasta zajętą przez Rosjan) udało się uratować i przystosować na dom spotkań Caritas.