4 czerwca: Msza św. upamiętniająca Prymicje bł. Popiełuszki

4 czerwca 1972 r. ks. Bogdan Liniewski, który pochodził z Parszowic, wraz z bł. ks. Jerzym Popiełuszko odprawili Mszę świętą prymicyjną w kościele pw. Świętej Rodziny w Parszowicach.

W tym roku mija 50 lat od tej Mszy św.. Parafia w Wielowsi pragnie zaprosić 4 czerwca br. na uroczystą Mszę św. o g. 14.00 upamiętniającą to wydarzenie. Jak w poprzednich latach w Mszy św. będą uczestniczyć związkowcy z NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego, dla których bł. ks. Jerzy był kapelanem.