49. rocznica święceń prezbiteratu Biskupa Legnickiego

6 czerwca 1971 roku obecny Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski przyjął święcenia prezbiteratu w kościele parafialnym w Sokolnikach z rąk Jego Ekscelencji Biskupa Jana Czerniaka.

Z okazji jubileuszu 48-lecia przyjęcia święceń prezbiteratu życzmy wszelkiej radości z każdego dnia kapłańskiej służby, Bożego błogosławieństwa oraz obfitości darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg obdarza Księdza Biskupa zdrowiem i pokojem, a Matka Kościoła ma w swojej opiece i wyprasza potrzebne łaski, aby posługa pasterska była pełniona z odwagą i mocą w głoszeniu słowa Bożego, sprawowaniu Sakramentów Świętych oraz pogłębianiu świadomości daru jaki złożył Bóg w sercach wszystkich ludzi poprzez sakrament Chrztu Świętego.

Polecamy Dostojnego Jubilata modlitwom wszystkich diecezjan.