72. Ogólnopolskie Zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej

Duszpasterze Służby Liturgicznej ze wszystkich diecezji w Polce oraz przedstawiciele zgromadzeń zakonnych wzięli udział w 72. Ogólnopolskim Zebraniu Duszpasterzy Służby Liturgicznej, które odbyło się w dniach 3-4 listopada br. w Licheniu. Głównym tematem spotkania było zagadnienie świętowania niedzieli w czasie i po pandemii. Organizatorem spotkania w którym wzięło udział ok. 80 osób była Podkomisja ds. Służby Liturgicznej Komisji Episkopatu ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

W pierwszym dniu spotkania zebrani mieli okazję wysłuchać kilku wykładów. Ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski z Legnicy, przedstawił wystąpienie o biblijnym znaczeniu dnia świętego przechodząc od szabatu do niedzieli. Ks. dr Przemysław Szewczyk z Łodzi przedstawił rozwój świętowania niedzieli w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Ks. dr Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika „Idziemy”, opowiadał o przeżywaniu niedzieli w parafiach i w rodzinach w okresie obostrzeń związanych z pandemią. Bp Szymon Stułkowski z Poznania przedstawił zagadnienie świętowanie niedzieli jako stare i nowe zadanie duszpasterskie, nawiązując do społecznych i kulturowych aspektów świętowania Dnia Pańskiego.

Centralnym wydarzeniem była Eucharystia w bazylice licheńskiej, której przewodniczył abp Józef Górzyński, metropolita warmiński, Przewodniczący Podkomisji ds. Służby Liturgicznej. Wśród duchownych koncelebrujących liturgię był także m. in. bp Adam Bałabuch, członek Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. W swojej homilii abp Górzyński podkreślał istotę gotowości współpracy z Duchem Świętym. „Moc Boża zaczyna się realizować, gdy człowiek na ten dar się otworzy. Nie możemy podjąć zadania inaczej niż usłyszawszy Ducha Świętego, otwierając się na Jego działanie. Jako duszpasterze odpowiedzialni za poprowadzenie innych w wierze, tym bardziej musimy mieć świadomość, ze nie tylko powinniśmy o tym wiedzieć, ale także podjąć i wykonać – naśladować Matkę Najświętszą” – mówił arcybiskup nawiązując do zadań stojących aktualnie przed Kościołem podczas rozpoczętego synodu. Na zakończenie Mszy św. przed wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej wszyscy duszpasterze odnowili Akt Zawierzenia Służby Liturgicznej Niepokalanemu Sercu Maryi.

W drugim dniu spotkania, uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy, aby podjąć refleksję nad sposobem świętowania niedzieli we wspólnotach służby liturgicznej oraz jakie podjąć wysiłki, aby ożywić zaangażowanie w służbę liturgiczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Każdy z duszpasterzy mógł wypowiedzieć się na te tematy, dzieląc się przede wszystkim własnymi doświadczeniami. Po podsumowaniu pracy w grupach, duszpasterze mieli również możliwość przedstawienia inicjatyw, które realizują w duszpasterstwie służby liturgicznej w swoich diecezjach i parafiach. Ostatnim punktem zebrania było wystąpienie bpa Adama Bałabucha na temat prac Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dotyczący nowych obrzędów oraz prac związanych z tłumaczeniem nowego Mszału Rzymskiego. Całość spotkania zakończyła się wspólną modlitwą.

Diecezję Legnicką reprezentowali: Ks. Mateusz Rycek i Ks. Mateusz Maleńczuk – odpowiedzialni za duszpasterstwo Służby Liturgicznej w diecezji.

X