8 kwietnia: Miejska Droga Krzyżowa w Legnicy

Przewielebni Księża!

Piątek, szczególnie w Wielkim Poście, to dzień, w którym rozważamy Drogę Krzyżową Jezusa Chrystusa, Jego cierpienie i śmierć dla nas i dla naszego zbawienia. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy w tym dniu łączyli się na wspólnej modlitwie.

Tradycją Legnicy stała się już Miejska Droga Krzyżowa, której przewodniczy Biskup Legnicki. Podobnie jak w latach ubiegłych odbędzie się ona w piątek przed Niedzielą Palmową, 8 kwietnia 2022 roku.

Nabożeństwo rozpocznie się w Katedrze Legnickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła o godz. 19.30, skąd w modlitewnej zadumie, rozważając poszczególne stacje, przejdziemy na plac Orląt Lwowskim przed budynkiem Legnickiej Kurii Biskupiej, gdzie nastąpi zakończenie nabożeństwa.

W imieniu Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego zapraszam do udziału w Drodze Krzyżowej wszystkich Księży, mieszkańców Legnicy i okolicznych miejscowości, a także nasze Siostry i naszych Braci z Ukrainy. Zachęcam do zabrania za sobą świec lub lampionów i domowych krzyży.

Niech Droga Krzyżowa ulicami Legnicy będzie naszym świadectwem, drogą wiary i okazją do zasłuchania w rozważanie Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W kapłańskiej jedności

ks. Robert Bielawski
dyrektor Wydziału Duszpasterskiego LKB