„ADORACJA BEZ GRANIC” w diecezji legnickiej

Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski w trosce pasterskiej o wszystkich diecezjan pobłogosławił wszelkim staraniom związanym z podjęciem czuwania modlitewnego w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem w dniu 25 marca br. od godz. 17.00 kiedy Papież poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Pannie. Jedną z inicjatyw mających na celu trwanie w tej jedności jest akcja „Adoracja bez granic” do której zachęcamy. 

Decyzję o rozpoczęciu adoracji podejmuję każdy z Księży Proboszczów w swoich parafiach. Również w kompetencji Księży Proboszczów pozostaje kwestia dobrowolnego zgłoszenia parafii na stronie organizatorów. 

 

Poniżej zamieszczamy treść zachęty oraz program znajdujące się na stronie inicjatywy „Adoracja bez granic”:

25 marca wszyscy włączamy się w papieską inicjatywę: „24 godziny dla Pana”. Jest to wezwanie do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu, na które całym sercem odpowiadamy.

Tego dnia Papież poświęci Ukrainę oraz Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. Ten wyjątkowy akt jest odpowiedzią na prośbę Matki Bożej wyrażoną w czasie objawień w Fatimie w 1917 roku. W tym ważnym momencie zjednoczmy się wszyscy z Ojcem Świętym i razem z nim wypowiedzmy ten akt, prosząc pokornie, by Niebo go przyjęło. 

Wojnę, która toczy się za wschodnią granicą odczytujemy, jako wezwanie do nawrócenia, pokuty i modlitwy. Po raz pierwszy od wielu lat, tak poważnie zagrożony jest pokój w Europie i na całym świecie. W tej dramatycznej chwili pragniemy zwrócić się do Chrystusa, Pana i Zbawiciela, wołając o zmiłowanie. Możemy „obudzić się”, otrząsnąć z letargu i razem z Matką Najświętszą, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, powiedzieć Bogu nasze: „TAK”. Możemy, wzorem mieszkańców Niniwy, podjąć dobrą decyzję o zwróceniu się do Boga, możemy, jako wspólnota Kościoła, podjąć pokutę i zacząć wołać o zmiłowanie.

25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego papież Franciszek,w łączności z biskupami całego świata, poświęci Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. W związku z tym zapraszamy do wspólnej modlitwy i nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu, by prośba o pokój i nawrócenie została wzmocniona wołaniem wiernych.

Wojnę i fakt, że za naszą wschodnią granicą giną tysiące niewinnych ludzi, oraz realne zagrożenie dla pokoju w całej Europie, odczytujemy, jako wezwanie do pokuty i nawrócenia.

Spędźmy ten dzień adorując Serce Jezusa obecne w Najświętszym Sakramencie. Zaczynamy o godzinie 17:00, zgodnie z zachętą Konferencji Episkopatu Polski do trwania na modlitwie razem z Papieżem Franciszkiem.

+++

Program wydarzenia

Wydarzenie trwa przez 24h. Rozpoczyna się w piątek 25.03.2022, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Polega ono na nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu, oraz na zorganizowaniu dodatkowych dyżurów spowiedzi (najlepiej także przez 24h).

Parafie mogą rejestrować się przez odpowiedni formularz dostępny na stronie.

Rejestracja jest całkowicie dobrowolna i nie jest warunkiem udziału w wydarzeniu. Zarejestrowane parafie umieszczane są na stronie internetowej, co pozwoli chętnym odnaleźć najbliższe miejsce adoracji.

Z głębi serca prosimy wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego o zaangażowanie. Prosimy pomóżcie przekazać informację o wydarzeniu, waszym rodzinom, przyjaciołom, sąsiadom, pracownikom, kapłanom, biskupom, członkom Waszych wspólnot, społecznościom internetowym.

TO BARDZO WAŻNY DZIEŃ!

Uczestnicy wydarzenia zapisują się w parafiach na dyżury modlitewne przed Najświętszym Sakramentem. Dyżur może trwać od 20 minut do 24 godzin.

Parafia powinna wyznaczyć osoby odpowiedzialne za koordynację zapisów na dyżury. Zapisy powinny być możliwe przez kontakt osobisty (dyżury zapisujących w parafiach), kontakt mailowy, telefoniczny oraz poprzez wpisanie się do tabeli na kartce udostępnianej w niedzielę poprzedzającą wydarzenie.

Wyznaczony też powinien zostać koordynator diecezjalny, który zajmie się przekazywaniem informacji do grup i wspólnot, umieszczeniem informacji na stronach diecezji, kontaktem z lokalnymi mediami, udzielaniem informacji proboszczom.

II.

Przebieg wydarzenia

Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski czuwanie zaczynamy o godzinie 17:00 od wystawienia Najświętszego Sakramentu, łączymy się duchowo w Ojcem Świętym Franciszkiem.

Nieustająca adoracja trwa nieprzerwanie, aż do uroczystego błogosławieństwa przed sobotnią Mszą świętą wieczorną. Msza święta sobotnia jest integralną częścią wydarzenia, na którą zaproszeni są wszyscy wierni z parafii.

Nie ma odgórnie wyznaczonego programu adoracji, o jej przebiegu decydują proboszczowie. Mogą być organizowane czuwania z rozważaniami i oprawą muzyczną. Mogą być organizowane transmisje z czuwań za pośrednictwem lokalnych mediów oraz internetu.

Adoracja ma charakter przebłagalny. W centrum naszego życia, naszej Ojczyzny i całego świata stawiamy Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela.

Modlimy się w następujących intencjach:

1. o przebłaganie naszych grzechów

2. o nasze własne nawrócenie

3. o szacunek dla życia

4. o zapanowanie pokoju Bożego na całym świecie, szczególnie na Ukrainie

Wydarzenie kończymy po sobotniej mszy świętej, zachętą do trwania w łasce uświęcającej, do codziennej modlitwy różańcowej w rodzinach, do podejmowania aktów pokutnych oraz częstej adoracji Najświętszego Sakramentu (najlepiej nie rzadziej niż raz w tygodniu)

Całe wydarzenie powinno odbywać się w atmosferze wiary, nadziei i miłości.

Pamiętajmy: Niepokalane Serce Maryi zwycięży!