Adwentowy dzień skupienia organistów diecezji legnickiej 2018

Referat Muzyki Kościelnej Legnickiej Kurii Biskupiej zaprasza organistów, psałterzystów oraz dyrygentów chórów i scholi na adwentowy dzień skupienia, który odbędzie się dnia: 01 grudnia (sobota) 2018 roku, godz. 10.00 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej w Legnicy przy ul. Jana Pawła II nr 1.

Temat wykładu tegorocznego dnia skupienia: „Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego – teoria czy rzeczywistość?”

Wykład prowadzić będzie ks. mgr-lic. Adam Kozak, referent ds. muzyki kościelnej diecezji gliwickiej, wykładowca w Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach, nauczyciel w Diecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia w Gliwicach.

Planowany przebieg dnia skupienia:

  • Przyjazd uczestników do godz. 10 00
  • 10.00 – Przygotowanie Liturgii – wspólna nauka śpiewu (kaplica WSD), okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty.
  • 10.30 – Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Bpa Marka Mendyka (kaplica WSD)
  • 11.30 – Spotkanie przy kawie i herbacie (refektarz WSD)
  • 12.30 – Wykład: ”Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego – teoria czy rzeczywistość?”

Planowany czas zakończenia dnia skupienia organistów: godz. 14.00

Koszt uczestnictwa w wysokości 15,- złotych od osoby, pobrany będzie w recepcji.

Stała formacja muzyczna, liturgiczna i duchowa w naturalny sposób wpisana jest w zakres obowiązków każdego, kto pełni posługę muzyka kościelnego. Dni formacyjne są także okazją do pogłębienia integracji lokalnego środowiska muzyków kościelnych oraz stwarzają możliwości uzupełnienia ewidencji organistów prowadzonej przez Referat Muzyki Kościelnej.

 

ks. dr Piotr Dębski