Adwentowy dzień skupienia organistów diecezji legnickiej 2021

Referat Muzyki Kościelnej Legnickiej Kurii Biskupiej zaprasza organistów, psałterzystów oraz dyrygentów chórów i scholi na adwentowy dzień skupienia, który odbędzie się dnia: 27 listopada (sobota) 2021 roku, godz. 9.00 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej w Legnicy przy ul. Jana Pawła II nr 1.

Planowany przebieg dnia skupienia:

– Przyjazd uczestników do godz. 8.30

– 8.30 – Przygotowanie Liturgii – wspólna nauka śpiewu (kaplica WSD), okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty.

– 9.00 – Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego (kaplica WSD)

– 10.00 – Spotkanie przy kawie i herbacie (refektarz WSD)

– 10.30 – Wykład Biskupa Legnickiego

Planowany czas zakończenia dnia skupienia: godz. 13.00

Koszt uczestnictwa w wysokości 10 złotych od osoby, pobrany będzie w recepcji.

Stała formacja muzyczna, liturgiczna i duchowa w naturalny sposób wpisana jest w zakres obowiązków każdego, kto pełni posługę muzyka kościelnego. Dni formacyjne są także okazją do pogłębienia integracji lokalnego środowiska muzyków kościelnych oraz stwarzają możliwości uzupełnienia ewidencji organistów prowadzonej przez Referat Muzyki Kościelnej.

ks. Daniel Gołębiowski