Adwentowy dzień skupienia organistów diecezji legnickiej

Referat Muzyki Kościelnej Legnickiej Kurii Biskupiej zaprasza organistów, psałterzystów oraz dyrygentów chórów i scholi na adwentowy dzień skupienia, który odbędzie się dnia: 02 grudnia (sobota) 2017, godz. 10.00 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej w Legnicy przy ul. Jana Pawła II nr 1.

Temat wykładu tegorocznego dnia skupienia: „Czy miłujesz mnie więcej?” (J 21,15) Rozmiłowanie w Jezusie

Wykład prowadzić będzie ks. dr Bogusław Grzebień, dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Zielonej Górze, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Gościkowie – Paradyżu.

Planowany przebieg dnia skupienia:

  • Przyjazd uczestników do godz. 10 00
  • 10.00 – Przygotowanie Liturgii – wspólna nauka śpiewu (kaplica WSD), okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty.
  • 10.30 – Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Bpa Marka Mendyka (kaplica WSD)
  • 11.30 – Spotkanie przy kawie i herbacie (refektarz WSD)
  • 12.30 – Wykład: ”Czy miłujesz mnie więcej?” (J 21,15) Rozmiłowanie w Jezusie.

Planowany czas zakończenia dnia skupienia organistów: godz. 14.00

Koszt uczestnictwa w wysokości 10,- złotych od osoby, pobrany będzie w recepcji.

Stała formacja muzyczna, liturgiczna i duchowa w naturalny sposób wpisana jest w zakres obowiązków każdego, kto pełni posługę muzyka kościelnego. Dni formacyjne są także okazją do pogłębienia integracji lokalnego środowiska muzyków kościelnych oraz stwarzają możliwości uzupełnienia ewidencji organistów prowadzonej przez Referat Muzyki Kościelnej.

 

ks. dr Piotr Dębski