Akademia Myśli Chrześcijańskiej spotkała się w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan

W sobotę 22 stycznia 2022 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej uczestnicy Akademii Myśli Chrześcijańskiej spotkali się z ks. prot. mgr. Lubomirem Worhaczem proboszczem Prawosławnej Parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy, ks. dr. hab. Janem Klinkowskim, prof. PWT oraz ks. prof. dr. hab. Bogdanem Ferdkiem. Hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan były słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg. św. Mateusza: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Tematyka podjęta przez prelegentów dotyczyła objawiania się Boga w Jezusie Chrystusie w Okresie Narodzenia Pańskiego z uwzględnieniem specyfiki przeżywania tych prawd wiary w poszczególnych denominacjach chrześcijańskich. Ojciec Lubomir Worhacz mówił o świętowaniu Narodzenia Pańskiego w Prawosławiu, do którego przygotowuje 40 dniowy post. Podkreślił znaczenie symboliki światła często dochodzącej do głosu w modlitwach liturgicznych i znaczenie wody święconej. Wodę poświęcaną w cerkwiach na pamiątkę Teofanii nad Jordanem (w Kościele Katolickim jest to Święto Chrztu Pańskiego), prawosławni chrześcijanie zabierają do swoich domów i używają także do celów spożywczych, jako szczególny wyraz przeżywania jedności z Bogiem. Ks. prof. Jan Klinkowski opowiadał o chrześcijańskich liturgiach wschodu, ich genezie i obecnym statusie w odniesieniu do Kościoła Katolickiego. Ks. prof. Bogdan Ferdek zrelacjonował dobrą współpracę ekumeniczną we Wrocławiu, w ramach uczelni wyższych. Ta współpraca ma także wymiar ogólnopolski i obejmuje Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną i Warszawską Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Następnie ks. prof. Ferdek mówił o objawieniu się Boga w Jezusie Chrystusie zawartym w Piśmie Świętym i Tradycji.

Kolejne spotkanie Akademia Myśli Chrześcijańskiej odbędzie się 29 stycznia 2022 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej (wejście od placu Orląt Lwowskich). Rozpocznie się Mszą Świętą celebrowaną w Kaplicy WSD o godz. 9.15 przez J.E. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. Zapraszamy wszystkich pragnących pogłębienia świadomości religijnej i wiary do udziału w spotkaniach Akademii.

X