Komunikat o utworzeniu domu formacyjnego WSD w Legnicy dla etapu propedeutycznego

Legnica, 8 września 2021 ldz. 1213/2021     Komunikat o utworzeniu domu formacyjnego Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy dla etapu pr

0 comments Bp Andrzej Siemieniewski