List Biskupa Legnickiego

Umiłowani Diecezjanie! W dniu 2 lipca bieżącego roku kończę 75. rok życia, co według prawa kościelnego wiąże się ze złożeniem na ręce

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski

Zmiany personalne 2021 – słowo Biskupa Legnickiego

Czcigodni i Drodzy Prezbiterzy Diecezji Legnickiej! Nadszedł czas dorocznych zmian personalnych związanych z aktualnymi potrzebami duszpasterskim

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski

Komunikat Biskupa Legnickiego ws. procesu beatyfikacyjnego Henryka II Pobożnego

Umiłowani Diecezjanie! Z ogromną radością pragnę poinformować, że podjąłem decyzję w sprawie wszczęcia diecezjalnego procesu beatyfikacy

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski

List Biskupa Legnickiego ws. Turowa

Do Dyrekcji i całego Zarządu Kopalni Turów, Wszystkich Pracowników i ich Rodzin oraz powiązanych z Kopalnią Zakładów i Przedsiębiorstw

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski

Dekret zatwierdzający „Instrukcję o posłudze i życiu diakonów stałych w Diecezji Legnickiej”

Niniejszym zatwierdzam Instrukcję o posłudze i życiu diakonów stałych w Diecezji Legnickiej. Określa ona zasady realizacji posługi wyświęc

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski

Przedłużenie zarządzenia

Przewielebni Księża posługujący w diecezji legnickiej! W związku z trwającą pandemią, Zarządzenie z dnia 13 listopada 2020 (ldz. 1040/SDL/

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski