Bazylika jeleniogórska w urodzinowym darze Papieżowi

W 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, w naszej bazylice wierni z różnych parafii jeleniogórskich, spotkali się na modlitwie i czuwaniu ze św. Janem Pawłem II. O godzinie 18.00 została odprawiona dziękczynna Eucharystia, po której adoracja Najświętszego Sakramentu trwała do okolicznościowej wieczornicy ze św. Janem Pawłem II. Pierwszą część stanowiła prezentacja słowno – muzyczno – multimedialna „Droga do świętości” , w czasie której usiłowaliśmy spojrzeć na ziemską wędrówkę Jana Pawła II  w świetle Chrystusowych słów: „Pójdź za Mną! ”. Narrację, przeplataną fragmentami poezji prowadzili jeleniogórscy aktorzy:  Magdalena i Andrzej Kępińscy. Oprawę muzyczną przygotowała s. Magdalena Bartkiewicz i ks. Michał Kamiński, natomiast prezentację multimedialną i scenariusz przedstawienia opracowała Barbara Ludorowska. Modlitwę różańcową poprowadziły Siostry Magdalenki, a Litanię do św. Jana Pawła II – Maria i Andrzej Piętkowie. Nad całością czuwał Gospodarz Parafii, który podsumowując to wyjątkowe spotkanie, podziękował wykonawcom i nawiązując do treści Wieczornicy powiedział, że100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II to okazja, by wrócić do ponadczasowego nauczania naszego wielkiego Rodaka.  Tak od wielu lat dzieje się w naszej bazylice. W roku 2006  po Białym Marszu , który przeszedł z Placu Ratuszowego pod krzyż milenijny, w rocznicę odejścia  papieża do Domu Ojca, pojawiła się inicjatywa powstania grupy modlitewnej Jana Pawła , która będzie troszczyła się o  przypominanie i promocję papieskiego nauczania. Przez minione lata, gromadząc się w tej świątyni każdego 2- go dnia miesiąca, podejmowaliśmy refleksję nad nauką Jana Pawła II, ale także wypełnialiśmy Jego prośbę, którą wypowiedział przed obliczem Pani Kalwaryjskiej: „Módlcie się za mnie za życia mojego i po mojej śmierci”. Wezwanie to odczytaliśmy, jako nasz moralny obowiązek, któremu w sposób szczególny chcieliśmy uczynić zadość.   Co miesiąc modliliśmy się za Niego i prosiliśmy Dobrego Boga, aby Jego Sługa został rychło włączony do grona świętych i błogosławionych.  I tak się stało! Prośby nasze i całego Kościoła zostały wysłuchane. Potem podjęliśmy refleksję nad Jego Nauką. I tak trwamy do dnia dzisiejszego. Warto dodać, że „papieskich inicjatyw” w naszej Wspólnocie jest więcej.  W roku 2018, z okazji 40.rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, z inicjatywy Andrzeja i Marii Piętków, zawiązała się grupa , która  co miesiąc, każdego 16 dnia miesiąca pochyla się nad „ Katechizmem Kościoła Katolickiego” , który polecił opracować Jan Paweł II.

Na trwałe też wpisał się w kalendarium naszej parafii Międzyszkolny Rajd Papieski, który z inicjatywy katechetów Zespołu Szkół Elektronicznych, odbywa się każdego roku w dniu 16 października. Tego dnia wyruszają z bazyliki św. Erazma i Pankracego uczniowie jeleniogórskich szkół na wędrówkę po śladach Wielkiego Polaka, szlakiem papieskim na Chojnik. Zawsze zaczynają Eucharystią w kościele miejskim, w którym 3 września 1956 r. odprawił Mszę św. Karol Wojtyła, o czym świadczy jego osobisty wpis do księgi posług kapłańskich.

 Młodzież szkół podstawowych i średnich poznaje twórczość Jana Pawła II, przygotowując się do międzyszkolnych konkursów papieskiej  poezji, które odbywają się od wielu lat w Zespole Szkół Ekonomiczno- Turystycznych. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 13, z okazji Dnia Papieskiego organizowane są, dla dzieci jeleniogórskich podstawówek,  spotkania pod hasłem „Agapa ze św. Janem Pawłem” . Przybierają one formę konkursów, przeglądów twórczości artystycznej i przedstawień.

ZA TO WSZYSTKO: BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI!

ŚW. JANIE PAWLE , MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Pełna fotorelacja na stronie Bazyliki Mniejszej w Jeleniej Górze.

X