Bierzmowanie dorosłych w diecezji legnickiej

Przygotowanie 

Przygotowanie do bierzmowania osób dorosłych, którzy pragną przyjąć sakrament Ducha Świętego odbywa się w parafii zamieszkania takiej osoby i jest prowadzone przez Księdza Proboszcza lub osobę przez niego wyznaczoną (np. wikariusz, katecheta lub katechetka, mężczyzna pełniący posługę lektora, jeśli sam jest do tego wystarczająco przygotowany).

Zwyczajny czas przygotowania to około jednego roku. W całym okresie przygotowania kandydat powinien systematycznie uczestniczyć w katechezach i pracować sam z podanym materiałem. Ma to służyć zaznajomieniu się z treścią katechez oraz osobistemu przyswojeniu ich w duchu wiary a także zdobywaniu doświadczania wspólnoty Kościoła szczególnie w tych przypadkach, gdzie zachodzą w tej materii braki. Gdy zaistnieje konieczność skrócenia tego czasu, decyzję, po rozeznaniu okoliczności, podejmuje ksiądz proboszcz. Naturalnie, czas, w którym odbywają się te katechezy, jest uzależniony od stopnia znajomości prawd wiary i życia chrześcijańskiego przez kandydata. Orientacyjnie czas przygotowania nie może być krótszy niż pół roku.

W czasie prowadzenia katechez w parafii zaleca się następujący materiał:

– Materiał z Katechizmu

– Sakrament chrztu
Źródło:Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego. Nr 251-264. Kielce 2005 s. 93-96

– Bierzmowanie w ekonomii zbawienia. Znaki i obrzędy bierzmowania
Źródło: Katechizm Kościoła katolickiego. Nr 1286-1301. Poznań 20122poprawione s. 318-321

– Skutki bierzmowania
Źródło: Katechizm Kościoła katolickiego. Nr 1302-1305. Poznań 20122poprawione s. 321-322

– Życie chrześcijańskie – wspólnota ludzka
Źródło:Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego. Nr 401-414. Kielce 2005 s. 132-135.

– „Życie w Chrystusie”
Żródło: Katechizm Kościoła Katolickiego. Nr 1830-1876

***

Katechezy z nauczania Biskupa legnickiego

– Kim jest człowiek – Stworzenie na obraz i podobieństwo Boga (II/1A)

– Kim jest człowiek – Grzech pierworodny (II/1B)

– Kim jest człowiek – Odkupienie w Jezusie Chrystusie (II/1C)

– Katechezy e, f, g zawarte też są w publikacji: Bp Zbigniew Kiernikowski. Chrzest w misji i życiu Kościoła. Część I: Boża wizja człowieka. (Materiał dostępny w Wydziale Duszpasterskim).

– Siedmioraki dar Ducha Świętego

Materiały z nauczania Biskupa Legnickiego są do pobrania na końcu materiału tekstowego.

***

PO ZAKOŃCZENIU PRZYGOTOWANIA I FORMACJI SAKRAMENT BIERZMOWANIA JEST UDZIELANY W PARAFII ZAMIESZKANIA KANDYDATA W RAMACH PARAFIALNEGO BIERZMOWANIA. 

Dokumenty do pobrania