Biskup Andrzej: „Konieczna jest wzmożona modlitwa w intencji pokoju”

Drodzy Bracia i Siostry! 

Z niepokojem i wielkim zatroskaniem docierają do nas informacje o sytuacji na Ukrainie. Powaga tych wydarzeń sprawia, iż nie możemy pozostać biernymi obserwatorami. Konieczna jest wzmożona modlitwa w intencji pokoju.

Z historii naszej Ojczyzny wiemy jaką wielką rolę odegrała moc wiary i zanoszonej do Boga modlitwy. Niech modlitewne błaganie o pokój, poszanowanie ludzkiej godności oraz praw, gromadzi nas licznie w parafialnych wieczernikach diecezji legnickiej.

Zachęcam, aby podczas każdej Eucharystii dodać w modlitwie wiernych wezwanie o pokój oraz w najbliższym czasie po zakończeniu każdej Mszy świętej odśpiewać suplikacje „Święty Boże, Święty Mocny” w postawie klęczącej.

Z darem błogosławieństwa

Wasz Biskup

† Andrzej Siemieniewski

 

DO POBRANIA:

 

 

Photo by Jacob Bentzinger on Unsplash