Biskup Legnicki mianował wikariusza biskupiego ds. ewangelizacji i formacji chrześcijańskiej

W wigilię uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski mianował nowego wikariusza biskupiego ds. ewangelizacja i formacji chrześcijańskiej, którym został ks. dr Piotr Kot. Poniżej zamieszczamy treść dekretu:

DEKRET

W Instrukcji Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła czytamy: „Odnowa ewangelizacji wymaga nowej uwagi i różnorodnych propozycji duszpasterskich, aby Słowo Boże i życie sakramentalne mogły dotrzeć do każdego w sposób odpowiadający jego sytuacji życiowej”.

W nawiązaniu do dokumentów Kościoła, na podstawie kan. 476 i 477 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym mianuję Przewielebnego Księdza z dniem dzisiejszym 

wikariuszem biskupim
do spraw ewangelizacji i formacji chrześcijańskiej
na okres pięciu lat.

Obowiązki związane z powierzoną funkcją winien Ksiądz wypełniać zgodnie z nauką Kościoła oraz z poleceniami Biskupa Legnickiego.

Na trud pracy w dziele ewangelizacji udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

 

† Andrzej Siemieniewski
Biskup Legnicki

____________________________

Ks. dr Piotr Kot jest Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej Legnickiej, kanonikiem Rochettum et Mantolettum, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego, członkiem Rady Kapłańskiej, członek Kolegium Konsultorów a także przewodniczącym Konferencji Rektorów WSD Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce, delegatem Biskup Legnickiego ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz penitencjarzem katedralnym.