Biskup legnicki zaprasza

Drodzy Kapłani Diecezji Legnickiej!

Bieżący rok jest dla naszej diecezji czasem jubileuszu dwudziestopięciolecia jej istnienia. W różnych uroczystościach w ciągu ostatnich miesięcy dziękowaliśmy Bogu za wszystkie dobre owoce, które na naszej ziemi zrodziła decyzja papieża Jana Pawła II wyrażona w bulli Totus tuus Poloniae populus.

Obchody rozpoczęte Mszą świętą w katedrze legnickiej 25 marca br. pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, dobiegają powoli końca. W związku z tym pragnę zaprosić Was, drodzy Bracia w kapłaństwie, na kończącą obchody naszego jubileuszu uroczystą Mszę Świętą w bazylice św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu, którą będziemy celebrować 21 października o godz. 11.00.

Pragnę, aby ta uroczystość była szczególnie dla nas kapłanów czasem podziękowania za wszelkie łaski, których jako duchowni doświadczyliśmy przez ostanie ćwierćwiecze. Przede wszystkim za dar powołania kapłańskiego i pracy duszpasterskiej w Kościele legnickim.

Październikowa uroczystość w Legnickim Polu powiązana będzie z ustanowieniem kapituły św. Jadwigi Śląskiej przy tamtejszej bazylice i z wręczeniem odznaczeń kanonickich prezbiterom, którzy w szczególny sposób zasłużyli się dla dobra całej diecezji swoją pracą i przykładem życia.

Ufam, że w ten akt dziękczynienia włączy się jak największe grono legnickiego prezbiterium, byśmy mogli wspólnie świętować wspomniane obchody. Raz jeszcze serdecznie do tego zapraszam.

 

Z pozdrowieniem w Chrystusie Panu i z błogosławieństwem

† Zbigniew Kiernikowski

 

foto: www.legnickiepole.pl

Scroll Up