Biskup wręczył medale Zasłużony dla Diecezji Legnickiej. Lista nagrodzonych

Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski wręczył medale Zasłużony dla Diecezji Legnickiej. W 25 rocznicę powstania Diecezji Legnickiej i 20 rocznicę przyjazdu Jana Pawła II do Legnicy tym szczególnym wyróżnieniem zostało uhonorowanych 51 osób świeckich.

Medale z wizerunkiem świętego papieża Jana Pawła II otrzymały osoby, które na co dzień np. pomagają przy budowanie kościoła, opiekują się świątynią lub też bezinteresownie wspierają innych. W tym roku medale otrzymały także osoby, które przyczyniły się do powstania i rozwoju diecezji legnickiej. Dodatkowo 12 osób, pracowników Caritas Diecezji Legnickiej otrzymało medale papieskie za swoją pracę na rzecz tej instytucji.

Lista osób nagrodzonych medale Zasłużony dla Diecezji legnickiej   

OPTIME MERITO DIOECESIS LEGNICENSIS

DEKANAT BOGATYNIA

1. Czesław Stanisław Wąsik – parafia św. Maksymiliana M. Kolbego w Bogatyni

Pełni funkcję kościelnego od początku istnienia parafii. Bardzo zaangażowany, pomocny  i zawsze do dyspozycji.

2. Mirosława Liszkowska-Król – parafia św. Marii Magdaleny w Bogatyni

Pracuje jako katechetka. W dekanacie Bogatynia pełni funkcję Dekanalnego Koordynatora Katechetycznego. W powiecie zgorzeleckim organizuje Powiatowy Konkurs Teologiczny dla szkół podstawowych i gimnazjów. Jest również pomysłodawcą i organizatorem Dekanalnego Przeglądu Piosenki Religijnej.

3. Jan Gimła – parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni

Pełni funkcję kościelnego, mimo wieku 81 lat. Jest bardzo zaangażowany, bardzo życzliwy i pomocny. W kościele spędza wiele godzin, co ułatwia wiernym możliwość prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

DEKANAT BOLESŁAWIEC ZACHÓD

1. Bogdan Gursztyn – parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu

Od 2002 roku służy w parafii jako społeczny pomocnik kościoła. Otwiera kościół, przygotowuje wszystko do Mszy porannej i wieczornej. Od 2007 r. pełni funkcję nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej.

2. Dariusz Filistyński – parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu

Od 10 lat jest prezesem Parafialnego Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Jest również członkiem rady parafialnej. Czynnie bierze udział w życiu parafii, m.in. każdego roku przygotowuje i prowadzi festyn parafialny. Jest radnym miasta Bolesławiec. Mąż, ojciec dwojga dzieci.

 

DEKANAT CHOJNÓW

1. Stanisława Repa – parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie

Osoba zaangażowana w życie parafii i diecezji od wielu lat. Obecnie pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, należy do Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli oraz jest sekretarzem Rady Katolików Świeckich przy Biskupie Legnickim. Przez wiele kadencji pełniła różne funkcje w strukturach samorządowych. Zawsze dbała o dobre relacje z Kościołem. W 2014 roku odznaczona przez papieża Franciszka medalem „Benemerenti” za szczególne zasługi dla Kościoła katolickiego.

2. Krystyna Romaniak – parafia Przemienienia Pańskiego w Białej

Jest przykładną parafianką, wraz z mężem Andrzejem regularnie i aktywnie włącza się w życie sakramentalne i społeczne parafii. Jest współtwórcą i głównym organizatorem „Wrześniowych Kresowian” w Białej, które są organizowane od 14 lat. Jest sekretarzem rady parafialnej, pomaga w kancelarii oraz prowadzi kronikę parafialną.

 

DEKANAT GRYFÓW ŚLĄSKI

 

1. Mariola Wolska – parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Świeradowie Zdroju

Od szeregu lat pani Mariola służy pomocą, pracą i własnymi środkami podczas przygotowania wszelkiego rodzaju uroczystości. Troszczy się o kościół i stół na plebani podczas różnych uroczystości parafialnych. Czyni wszystko w ciszy, skromnie i bez rozgłosu.

 

DEKANAT JAWOR

1. Wanda i Marek Jabłońscy – parafia św. Marcina w Jaworze

Państwo Jabłońscy są absolwentami Diecezjalnej Akademii Liderów Wychowania i Komunikacji. Angażują się w prace Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Legnickiej, pełnią posługę doradców życia rodzinnego. Prowadzą Parafialną Poradnię Rodzinną im. św. ojca Pio.

2. Roman Pawlikowski – parafia Matki Bożej Różańcowej w Jaworze

Jest zaangażowany w radę parafialną, prowadzi zespół charytatywny przy parafii. Jest radnym miasta Jawora. Podejmuje sporo działań na rzecz rodziny. Mąż i ojciec czworga dzieci.

 

DEKANAT JELENIA GÓRA WSCHÓD

1. Anna Kaczmarczyk – parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze

Od 1985 r. pełni funkcję doradczyni życia rodzinnego, prowadzi Parafialną Poradnię Rodzinną. Prowadzi wykłady dla narzeczonych, rodziców i chrzestnych oraz zajęcia z zakresu Wychowania do Życia w Rodzinie na różnych poziomach szkół. Od 2009 r. w każdy poniedziałek prowadzi nabożeństwa dla małżonków.

 

DEKANAT JELENIA GÓRA ZACHÓD

1. Anna Grzegorczyk – parafia św. Michała Archanioła w Jeżowie Sudeckim

Od wielu lat zaangażowana jest w życie parafii. Należy do Żywego Różańca oraz jest członkinią rady parafialnej. Gorliwie troszczy się o kościół, w którym dba o dekoracje, kwiaty i jest zatroskana o jego wygląd.

2. Kazimierz Andrejków – parafia św. Katarzyny w Rybnicy

Osoba bardzo pobożna, czynnie uczestnicząca w życiu wspólnoty parafialnej. Posiada wielki autorytet wśród ludzi. Wraz z małżonką bierze czynny udział w podejmowanych inicjatywach na rzecz Kościoła. W ubiegłym roku ufundowali do kościoła parafialnego monstrancję.

3. Zofia Lech – parafia św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze

Od 22 lat jest gorliwie zaangażowana w życie diecezji legnickiej. Najpierw posługiwała w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Zagórzu Śląskim. Pomagała w prowadzeniu tego Domu ks. Bogdanowi Żygadle. Obecnie posługuje na plebanii w parafii św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. Osoba niezwykle życzliwa, zawsze uśmiechnięta i dyspozycyjna. Przez swoją posługę i postawę staje się dla innych obliczem Pana Jezusa.

 

DEKANAT KAMIENNA GÓRA WSCHÓD

1. Honorata Klimczak – parafia Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie

Z wykształcenia katechetka, obecnie pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Krzeszowie. Była członkiem I Synodu Diecezji Legnickiej, od 2008 r. aktywnie działa w radzie parafialnej oraz w redakcji dwumiesięcznika „Krzeszowska Pani”. Żona i matka czworga dzieci.

2. Adam Madej – – parafia Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie

Pełni funkcję kościelnego w kościele św. Wawrzyńca w Krzeszówku. Swoją posługę wykonuje od 1997 roku. Jest bardzo aktywny w służbie na rzecz Kościoła.

3. Mirosława Kaczmarczyk – parafia św. Augustyna w Ciechanowicach

Pełni urząd wiceprzewodniczącej rady parafialnej. W czasie liturgii niedzielnej i świątecznej czyta słowo Boże i śpiewa psalmy responsoryjne. Zajmuje się także utrzymaniem porządku i czystości w kościele parafialnym. Bierze czynny udział w redagowaniu gazetki parafialnej.

 

DEKANAT KAMIENNA GÓRA ZACHÓD

1. Czesław Szota – parafia Wniebowzięcia NMP w Lubawce

Jest osobą głęboko wierzącą, wzorowym mężem i ojcem. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady parafialnej. Troszczy się o sprawy energetyczne kościołów i plebanii.

2. Janina Kurpisz – parafia Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze

Osoba bardzo oddana Kościołowi. Od młodych lat troszczy się o wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem plebanii i kościoła. Dzięki pani Janinie w kościele i wokół kościoła jest zawsze czystko i pięknie.

3. Feliks Przybylski – parafia Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze

Z wielkim oddaniem i bezinteresownie troszczy się o czystość kościoła. Dba o wszystkie urządzenia. Prowadzi głębokie życie duchowe i sakramentalne.

 

DEKANAT LEGNICA ZACHÓD

1. Zofia i Henryk Kamienieccy – parafia św. Tadeusza Apostoła w Legnicy

Należą do najbardziej zaangażowanych w życie wspólnoty parafii św. Tadeusza Apostoła w Legnicy. Pan Henryk jest wiceprzewodniczącym rady parafialnej. Bezinteresownie pomaga parafiom w sprawie odwodnienia kościołów i obiektów sakralnych. Współpracuje z Diecezjalnym Konserwatorem Zabytków – ks. prałatem Stanisławem Szupieńko. W jego służbie na rzecz Kościoła wspiera go żona Zofia.

 

DEKANAT LUBAŃ

1. Antoni Rąpała – parafia św. trójcy w Lubaniu

Jest członkiem Bractwa św. Józefa oraz od 17 lat nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. Codziennie modli się Liturgią Godzin. Jest bardzo zaangażowany w życie religijne parafii.

2. Leonarda Kawa – parafia NSPJ i św. Jakuba Apostoła w Lubaniu

Brała udział, służąc pomocą przy powstawaniu parafii, budowie kościoła i budynku katechetyczno-plebanijnego. Jest prezesem parafialnego koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Organizuje różne pielgrzymki z parafii. Zaangażowana jest w prace zespołu charytatywnego.

3. Eugeniusz Figurski – parafia św. Jadwigi w Lubaniu

Jest przykładnym i pobożnym katolikiem. Od początku zaangażowany w budowę kościoła i plebani. Jest fundatorem kaplicy, w której umieszczone są relikwie św. Jadwigi Śląskiej.

 

DEKANAT LUBIN WSCHÓD

1. Julian Tomaszewski – parafia św. Maksymiliana M. Kolbego w Lubinie

Jest osobą o wysokiej kulturze osobistej. Wyróżnia go osobista dobroć, odpowiedzialność i uczynność. Jest przykładnym patriotą i katolikiem. Od 1981 r. jako inżynier budownictwa jest zaangażowany w bezinteresowną pomoc w dziele nadzoru przy budowach kościołów w Lubinie i poza Lubinem. Jest doradcą dla wielu księży w sprawach budowlanych i nie tylko.

2. Helena Rębisz – parafia Chrystusa Króla w Osieku

Jest członkinią Żywego Różańca. Organizowała wiele pielgrzymek parafialnych. Przez wiele lat jej dom był bardzo gościnny dla duszpasterzy. W kościele parafialnym prowadziła różaniec i Gorzkie Żale.

 

DEKANAT LUBIN ZACHÓD

1. Elżbieta Sikora – parafia św. Barbary w Lubinie

Jest człowiekiem głębokiej wiary. Pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Lubinie. Jest autorytetem dla wielu ludzi i wspaniałym świadkiem wiary. Od lat angażuje się w życie parafii. Zaangażowana jest we wspólnoty modlitewne: Żywy Różaniec, Stowarzyszenie Krwi Chrystusa. Jest członkiem rady parafialnej.

2. Antoni Michalak – parafia św. Barbary w Lubinie

Jest człowiekiem głębokiej wiary. Zawsze oddany sprawom parafii, a szczególnie dziełu budowy kościoła parafialnego. Bez względu na okoliczności zawsze jest dyspozycyjny i gotowy do pracy. Jest fundatorem wielu rzeczy do kościoła i materiałów budowlanych oraz wykonawcą prac ślusarskich na budowie kościoła.

3. Józef Ćmachowski – parafia św. Barbary w Lubinie

Od sześciu lat pełni funkcję kościelnego w parafii. Pośród wielu zajęć, troski o kaplicę i zakrystię jego pieczy podlega również plebania. Dba o funkcjonowanie kotłowni oraz całego zaplecza technicznego. Angażuje się w budowę kościoła parafialnego.

 

DEKANAT MYSŁAKOWICE

1. Jolanta Peciak – parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Łomnicy

Jest osobą godną zaufania. Cieszy się najlepszą opinią wiernych i mieszkańców Łomnicy. Przez ponad 30 lat była katechetką w łomnickiej szkole, pełniła i pełni funkcję wiceprzewodniczącej rady parafialnej, prowadziła Parafialny Zespół Charytatywny, należy do grona osób przygotowujących każdego tygodnia niedzielną liturgię, podejmuje różne działania wspierające żywą obecność wiernych w parafii – pielgrzymki, kiermasze, spotkania dla dzieci i młodzieży, przygotowujących się do przyjęcia sakramentów, spotkania opłatkowe dla niepełnosprawnych, Kółko Eucharystyczne i inne.

2. Antoni Cyganek – parafia Nawiedzenia NMP w Karpaczu

Od 53 lat pełni posługę organisty. Jest także kościelnym. Przez 5 kadencji należał do rady parafialnej. Wielokrotnie dawał dowody swojej troski o ład, funkcjonowanie i bezpieczeństwo kościołów miejscowej parafii. Na bieżąco służy załatwianiu spraw administracyjnych, urzędowych i gospodarczych.

3. Regina Szturo – parafia św. Jadwigi Śląskiej w Karpnikach

Jest osobą o wielkiej kulturze osobistej, zatroskana o swój, a także innych wysoki poziom życia religijnego. Jest głęboko wierząca. Pomagała na plebanii gotując i dbając o czystość. Własnoręcznie wyhaftowała chorągwie procesyjne, pogrzebowe, baldachim, bieliznę kielichową oraz obrusy ołtarzowe. Dbała o kwiaty i dekoracje w kościele.

 

DEKANAT NOWOGRODZIEC

1. Kazimierz Lewkowski – parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu

Od dzieciństwa bierze bardzo aktywny udział w życiu religijnym parafii. Zawsze można liczyć na jego pomoc przy wszelkich pracach remontowych. Angażuje się w pomoc charytatywną. Jest cenionym fachowcem i bardzo życzliwym człowiekiem. Od 3 kadencji jest członkiem rady parafialnej.

2. Bogusława Szeremeta – parafia św. Michała Archanioła we Włodzicach Wielkich

Jest zelatorką Żywego Różańca, troszczy się, by w parafii rozwijał się duch modlitwy w intencjach Kościoła. Od 2009 r. dba o wystrój świątyni parafialnej. Troszczy się o szaty i paramenty liturgiczne. Inicjuje różne prace remontowe w parafii. Codziennie uczestniczy w Eucharystii.

3. Józef Czarniecki – parafia św. Antoniego w Gierałtowie

Jest stale aktywny w życiu parafii. W latach 2011-2015 pełnił funkcję kościelnego. Jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej. Bardzo troszczy się o osoby chore w parafii. Wraz z całą rodziną zatroskany jest o sprawy Kościoła.

 

DEKANAT ŚCINAWA

1. Krystyna Jarosz – parafia św. Piotra i Pawła w Chobieni

Od 1990 roku jest katechetką. Ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi grupę teatralną, a młodzież pod jej kierownictwem zaangażowana jest w dzieła charytatywne, patriotyczne oraz religijne: wystawy, inscenizacje, jasełka, misteria, wystrój kościoła. Jest członkinią rady parafialnej oraz inicjuje dzieła charytatywne w parafii. W kościele przewodzi modlitwie różańcowej.

2. Elżbieta Klimas – parafia Matki Bożej Bolesnej w Tymowej

Od 1994 r. uczy katechezy. Jest bardzo zaangażowana w pracę z dziećmi. Każdego roku przygotowuje jasełka, a także uroczystości patriotyczne i święta narodowe (11 listopada, 3 maja). Gorliwie troszczy się o dekoracje w kościele.

3. Teresa Zielona – parafia Narodzenia NMP w Wielowsi

Od wielu lat ofiarnie, bezinteresownie i bez rozgłosu angażuje się na różnych obszarach życia parafialnego. Codziennie uczestniczy we Mszy św., a przed rozpoczęciem Eucharystii prowadzi modlitwy (różaniec, koronkę). W czasie Mszy św. animuje śpiew. Należy do Żywego Różańca, Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Kręgu Rodzin Szensztackich. Codziennie otwiera kościół, dba o czystość i stan paramentów liturgicznych.

 

DEKANAT ŚWIERZAWA

1. Stanisław Wilczyński – parafia Wniebowzięcia NMP w Świerzawie

Jest osobą głębokiej wiary, wzorowym mężem i ojcem. Oddany sprawie Kościoła. Cały czas pomaga przy kościele w różnych pracach remontowo-gospodarczych. Zawsze ma czas na sprawy Kościoła.

2. Krystyna Matecka – parafia św. Piotra i Pawła w Twardocicach

Jest osobą głęboko wierzącą. Całym sercem oddana parafii, troszczy się o jej potrzeby duchowe i materialne. Od wielu lat jest zelatorką Żywego Różańca. Była członkinią rady parafialnej, organizowała pielgrzymki parafialne. Dba o czystość szat i paramentów liturgicznych. Jest osobą dyspozycyjną, zaangażowaną i bezinteresowną.

3. Helena Łoin – parafia Matki Bożej Królowej Polski w Wojcieszowie

Jest wzorową parafianką, całym sercem oddana Kościołowi. Od wielu lat troszczy się o porządek i wystrój świątyni. Dekoruje ołtarz kwiatami, pierze bieliznę liturgiczną, obrusy. Bierze czynny udział we wszystkich pracach porządkowych wewnątrz i na zewnątrz kościoła. Przez 18 lata pełniła obowiązki gospodyni przy śp. ks. Franciszku Rokickim.

 

DEKANAT ZGORZELEC

1. Kazimierz Hnatek – parafia św. Jadwigi Śląskiej w Zgorzelcu

Jest organistą od 53 lat. Odznacza się głęboką wiarą oraz głęboką kulturą muzyczną i osobistą. Jest poważany wśród wszystkich księży w dekanacie. Jest zawsze dyspozycyjny.

2. Helena Goluch – parafia św. Jadwigi Śląskiej w Zgorzelcu

Jest osobą głęboko wierzącą i oddaną Kościołowi. Od 21 lat pełni posługę zakrystianki. Od samego początku aktywnie włącza się w powstawanie nowej wspólnoty nie tylko poprzez troskę o zakrystię, ale także poprzez animację duchową wspólnoty.

3. Mieczysław Kasprzyk – parafia św. Jana Chrzciciela w Zgorzelcu

Od ponad 20 lat jest osobą mocno związaną z parafią. Jego praca polega na wydatnej pomocy w kancelarii parafialnej, dbaniu o kościół i zakrystię oraz prowadzeniu parafialnej strony internetowej. Drugą kadencję jest członkiem rady parafialnej. Jest rzetelnym dokumentalistą życia parafialnego i uroczystości dekanalnych. Zawsze służy dobrą radą i pomocą.

4. Zdzisław Morawski – parafia św. Jana Chrzciciela w Zgorzelcu

Wieloletni członek rady parafialnej, gorliwie zaangażowany w życie parafii. Człowiek skromny, bardzo życzliwy i zawsze dyspozycyjny dla dobra parafii. Członek Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Regularnie wspierał Seminarium ofiarą, a także gorliwie modlił się o powołania. Otaczał kapłanów niezwykłym szacunkiem. Zmarł 30.05.2017 r. Medal odebrała rodzina w dniu jego pogrzebu – 2.06.2017 r. w Zgorzelcu.

 

PARAFIA ŚW. JUDY TADEUSZA W JELENIEJ GÓRZE:

1. Teresa Gregorczyk

2. Jadwiga Kownacka

3. Laila Łoś

Wymienione panie od wielu lat angażują się w działalność charytatywną na rzecz potrzebujących. Od roku 2002 parafia prowadzi działania pomocowe polegające na codziennym dożywianiu dzieci w jeleniogórskich szkołach. W dniu nauki szkolnej przygotowywanych jest 560 bułek, które przekazywane są do czternastu placówek edukacyjnych. Panie przygotowują codziennie śniadanie dla dzieci.

 

PUBLICZNE KATOLICKIE GIMNAZJUM U ŚW. PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZE

 

1. Małgorzata i Dariusz Baków – nauczyciele Gimnazjum

Oboje byli i są zaangażowani w powstanie i rozwój szkolnictwa katolickiego w rejonie jeleniogórskim. Należąc do grona założycieli Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego, czynnie włączają się we wszystkie działania podejmowane na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Od 16 lat należą do Wspólnoty Domowego Kościoła. Byli także zaangażowani w powstanie Jeleniogórskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, a w konsekwencji w powstanie i prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Jeleniej Górze.

 

REFERAT DS. MEDIÓW

1. Jan Tomków – TVT Zgorzelec

Od 2004 r. jest obecny na rynku mediów, ze stworzoną przez siebie Telewizją Kablową, a następnie Telewizją Regionalną, obejmującą zachodni obszar diecezji. W ramach tej działalności realizuje programy o tematyce katolickiej, a jego telewizja przeprowadza transmisje z Mszy św., nabożeństw i uroczystości o charakterze lokalnym i diecezjalnym. Jako katolik angażuje się w różne działania Kościoła, był też członkiem synodalnej komisji ds. mediów.

2. Stanisław Obertaniec – Radio PLUS Legnica

Jest dyrektorem i twórcą Radia PLUS Legnica (wcześniej Radio eL). Działa na rynku mass mediów od 1991 r. Działalność radia ma ogromny wpływ na kształtowanie opinii publicznej, zwłaszcza w zakresie spraw lokalnych i diecezjalnych. Radio na co dzień współpracuje z parafiami diecezji i duszpasterzami.

 

więcej zdjęć oraz reportaż dźwiękowy na stronie Radia PLUS Legnica