Biuletyn prasowy LKB nr 04/2024

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym „Biuletynem Prasowym Legnickiej Kurii Biskupiej”, wydawanym przez Referat ds. Mediów Legnickiej Kurii Biskupiej.

Biuletyn w swojej treści zawiera wszystkie aktualne wydarzenia o randze diecezjalnej oraz parafialnej. Biuletyn prasowy LKB to okazja do zapoznania się z bogatą ofertą różnego rodzaju przedsięwzięć podejmowanych w naszych parafiach, stowarzyszeniach, wspólnotach. W celu umieszczenia danego wydarzenia w Biuletynie prosimy o kontakt z ks. Piotrem Nowosielskim, e-mail: legnica@niedziela.pl  lub media@diecezja.legnica.pl

Przekazanie informacji do Biuletynu będzie jednoznaczne z poinformowaniem wszystkich mediów katolickich tj. Niedziela legnicka, Radio PLUS Legnica, Legnicki Gość Niedzielny, o organizowanym wydarzeniu.

BIULETYN PRASOWY 4_2024 z dn 24 01 24