Biuletyn prasowy LKB nr 11/2022

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym „Biuletynem Prasowym Legnickiej Kurii Biskupiej”, który jest przygotowywany przez ks. Piotra Nowosielskiego, referenta Referatu ds. mediów Legnickiej Kurii Biskupiej.

Biuletyn w swojej treści zawiera wszystkie aktualne wydarzenia o randze diecezjalnej oraz parafialnej. Biuletyn prasowy LKB to okazja do zapoznania się z bogatą ofertą różnego rodzaju przedsięwzięć podejmowanych w naszych parafiach, stowarzyszeniach, wspólnotach. W celu umieszczenia danego wydarzenia w Biuletynie prosimy o kontakt z ks. Piotrem Nowosielskim, e-mail: legnica@niedziela.pl

Przekazanie informacji do Biuletynu będzie jednoznaczne z poinformowaniem wszystkich mediów katolickich tj. Niedziela legnicka, Radio PLUS Legnica, Legnicki Gość Niedzielny, o organizowanym wydarzeniu. 

 

DO POBRANIA: