Biuletyn prasowy LKB nr 36/2023

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym „Biuletynem Prasowym Legnickiej Kurii Biskupiej”, wydawanym przez Referat ds. Mediów Legnickiej Kurii Biskupiej.

Biuletyn w swojej treści zawiera wszystkie aktualne wydarzenia o randze diecezjalnej oraz parafialnej. Biuletyn prasowy LKB to okazja do zapoznania się z bogatą ofertą różnego rodzaju przedsięwzięć podejmowanych w naszych parafiach, stowarzyszeniach, wspólnotach. W celu umieszczenia danego wydarzenia w Biuletynie prosimy o kontakt z ks. Piotrem Nowosielskim, e-mail: legnica@niedziela.pl

Przekazanie informacji do Biuletynu będzie jednoznaczne z poinformowaniem wszystkich mediów katolickich tj. Niedziela legnicka, Radio PLUS Legnica, Legnicki Gość Niedzielny, o organizowanym wydarzeniu.

BIULETYN PRASOWY 36_2023 z dn 27 09 23