Bogatynia. Maria od Najświętszego Krzyża

To było przedstawienie o zakonnicy, która zapragnęła, „aby wszystkim dać poznać Jezusa, Miłość Ukrzyżowaną”.

W środę 24 listopad br. na głównej scenie Bogatyńskiego Ośrodka Kultury została wystawiona sztuka pt. „Maria od Najświętszego Krzyża”. Sztuka ta jest autorskim dziełem Ogólnopolskiego Teatru William- Es z Wałbrzycha. Treścią przedstawienia jest biografia św. S. Marii de Matias, założycielki Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa.

Przedstawienie jest zbeletryzowaną historią życia zamożnej młodej Włoszki, która w wieku 17 lat, w 1822 r. w swojej rodzinnej miejscowości Vallecorsa, miała okazję wysłuchać kazań św. ks. Kaspera del Bufalo. Słuchając jego kazań, siedemnastoletnia wówczas Maria doświadczyła punktu zwrotnego w swym życiu. Zapragnęła, „aby wszystkim dać poznać Jezusa, Miłość Ukrzyżowaną”. Chciała działać na rzecz odnowy społecznej. Była przekonana, że może do niej dojść poprzez pracę nad przemianą serc poszczególnych ludzi.

W poszczególnych scenach widzowie mają możliwość przyglądnąć się trudnym wydarzeniom św. Marii. W wielu środowiskach, począwszy od rodzinnego, przez znajomych aż po księży i biskupów, przyszła święta doświadczała odrzucenia i krytyki. Doświadczała także ataków ze strony Złego.

Powoli dokonywała się w niej przemiana, ze skromnej, nieśmiałej dziewczyny stała się kaznodziejką pociągającą za sobą tłumy wiernych. Pragnęła przemawiać do wszystkich, by głosić wielką miłość Boga. Przyciągała ludzi swoją niezwykłą osobowością i zaangażowaniem. Na jej katechezy przychodzili także mężczyźni, choć w tamtych czasach nie było przyjęte by kobiety nauczały mężczyzn. Przyłączyło się do niej wiele młodych dziewcząt.

Przedstawienie nie jest jedna tylko i wyłącznie próbą przedstawienia historii życia, ale jest też próbą odpowiedzi na pytania o to co najbardziej fascynowało św. Marię w osobie Jezusa. O to dlaczego Jego ofiara życia złożona na Golgocie do dzisiaj jest aktualna i porusza serca wiernych, do czynienia dobra. Wszystkie te pytania, odpowiedzi i wydarzenia dzieją się w blasku krzyża strojącego dumnie pośrodku sceny.

Przedstawienie w Bogatyni zorganizowane zostało przez Inicjatywę Chrześcijańską Zło Dobrem Zwyciężaj.