image

Rozpoczął się nabór wniosków na remonty obiektów zabytkowych

Dział Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego rozpoczął nabór wniosków o udzielenie w roku 2024 dotacji n

0 comments ks. Waldemar Wesołowski
image

Informacja Biura Gospodarczego dla odbiorców paliw gazowych

PRZYPOMNIENIE O KONIECZNOŚCI PONOWNEGO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA ODBIORCY PALIW GAZOWYCH WYMAGANYCH PRZEZ PRZEPISY O OCHRONIE TARYFOWEJ Ochrona tar

0 comments ks. Waldemar Wesołowski
image

Informacje o nowych programach ochrony zabytków

NABÓR DO PROGRAMU RZĄDOWEGO OCHRONA ZABYTKÓW NA ROK 2024 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programu rządowego Ochro

0 comments ks. Waldemar Wesołowski

Wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Okres naboru wniosków: rozpoczęcie naboru: 24 listopada 2022 r., zakończenie naboru: 31 marca 2023 r. Szczegółowych informacji dotycząc

0 comments Anna Dubińska

Nabór wniosków – Zarząd Województwa Dolnośląskiego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie w roku 2023 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

0 comments Anna Dubińska
image

Nabór do Programu rządowego Ochrona zabytków na rok 2023

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił II nabór do Programu rządowego Ochrona zabytków na rok 2023. Wnioski o dofinansowanie zadań r

0 comments Anna Dubińska