image

PILNE: Oświadczenie dotycząca planów ograniczeń w poborze gazu

W ubiegłym tygodniu m.in. Handen informował swoich klientów o konieczności złożenia oświadczeń dotyczących planów ograniczeń w poborze gazu

0 comments Anna Kuczyńska
image

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. rozpoczęło się zbieranie deklaracji w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Każdy właściciel lub zarząd

0 comments Anna Kuczyńska
image

Wnioski do Urzędu Marszałkowskiego – 15-28 czerwca

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dział Dziedzictwa Kulturowego zaprasza do składania wniosków o udzielenie w roku 2021 dotacji n

0 comments Anna Kuczyńska
image

Zmiany w programie MKDNiS „Ochrona zabytków”

W związku z wejściem w życie w dniu 22 kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r

0 comments Anna Kuczyńska
image

Zmiana terminu naboru wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

W związku z wejściem w życie w dniu 22 kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r

0 comments Anna Kuczyńska
image

Dotacje DWKZ we Wrocławiu w roku 2021

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub ro

0 comments Anna Kuczyńska
Scroll Up