image

Dotacje MKDNiS na rok 2022

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

0 comments Anna Dubińska
image

Dotacje z Funduszu Kościelnego na rok 2022

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA – Fundusz Kościelny zaprasza do składania wniosków o udzielenie d

0 comments Anna Kuczyńska
image

Dotacje DWKZ we Wrocławiu w roku 2022

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub ro

0 comments Anna Kuczyńska
image

PILNE: Oświadczenie dotycząca planów ograniczeń w poborze gazu

W ubiegłym tygodniu m.in. Handen informował swoich klientów o konieczności złożenia oświadczeń dotyczących planów ograniczeń w poborze gazu

0 comments Anna Kuczyńska
image

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. rozpoczęło się zbieranie deklaracji w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Każdy właściciel lub zarząd

0 comments Anna Kuczyńska
image

Wnioski do Urzędu Marszałkowskiego – 15-28 czerwca

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dział Dziedzictwa Kulturowego zaprasza do składania wniosków o udzielenie w roku 2021 dotacji n

0 comments Anna Kuczyńska