image

Wnioski o dotacje do Urzędu Marszałkowskiego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

0 comments Anna Dubińska
image

Pilne: Energia elektryczna

Przypominamy, o możliwości obniżenia opłat za energię elektryczną  oraz o  możliwości sprostowania błędnych zapisów odnośnie nazewnictwa

0 comments Anna Kuczyńska
image

Dotacje MKDNiS na rok 2022

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

0 comments Anna Dubińska
image

Dotacje z Funduszu Kościelnego na rok 2022

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA – Fundusz Kościelny zaprasza do składania wniosków o udzielenie d

0 comments Anna Kuczyńska
image

Dotacje DWKZ we Wrocławiu w roku 2022

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub ro

0 comments Anna Kuczyńska
image

PILNE: Oświadczenie dotycząca planów ograniczeń w poborze gazu

W ubiegłym tygodniu m.in. Handen informował swoich klientów o konieczności złożenia oświadczeń dotyczących planów ograniczeń w poborze gazu

0 comments Anna Kuczyńska