image

Materiały duszpasterskie – św. Dominik Savio

Zgodnie z powyższym dekretem Biskupa Stefana Cichego z dnia 10 października 2007 roku w którym pisał „(…) zezwalam, aby odtąd święty Domini

0 comments ks. Robert Bielawski
image

Przygotowanie dzieci w wieku szkolnym do sakramentu Chrztu świętego

Na terenie diecezji legnickiej wszystkie dzieci w wieku szkolnym, które nie zostały ochrzczone powinny zostać zgłoszone przez swoich rodziców/opi

0 comments ks. Robert Bielawski
image

Rusza nowy kurs na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie kandydatów na studium przygotowawcze do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Jako kan

0 comments ks. Tomasz Krauze
image

Terminy rekolekcji kapłańskich 2020

Zapraszam do udziału w rekolekcjach kapłańskich, które zostały przygotowane dla księży w roku 2020. Podaję terminy z wyprzedzeniem, by odpowie

0 comments ks. Robert Bielawski
image

Konferencja Dziekanów – 11 października 2019

Przewielebni Księża Dziekani! Zapraszam na Konferencję Księży Dziekanów która odbędzie się w piątek 11 października 2019 roku w budynku

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski
image

Obowiązki parafii wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska

Parafie, których obiekty są ogrzewane w oparciu o kotły opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym są podmiotami korzy

0 comments Roman Sakowski
X