image

Dzień 6 – „Przykład modlących się”

Rozważanie Św. Józef - Opiekun Jezusa żył, pracował, modlił się w Jego obecności. Świadomość, iż czynił to wszystko dla Boga starają

0 comments ks. Robert Bielawski
image

Dzień 5 – „Wzorze pracujących”

Rozważanie praca jest obowiązkiem każdego człowieka i św. Józef nie był od niego zwolniony, chociaż Bóg wybrał Go na Opiekuna Syna Bożeg

0 comments ks. Robert Bielawski
image

Dzień 4 – „Opiekun ubogich”

Rozważanie Św. Rodzina zaliczała się do ludzi ubogich, Mimo ciężkiej pracy św. Józefa, nie posiadała majątku. Z pewnością św. Józef,

0 comments ks. Robert Bielawski
image

Dzień 3 – „Patron ojców rodzin”

Rozważanie Św. Józef z wielkim przejęciem oczekiwał przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Adorował Boże Dziecię złożone w ubogim żłobi

0 comments ks. Robert Bielawski
image

Dzień 2 – „Opiekun bezdomnych”

Rozważanie Św. Józef bardzo bolał, nie mogąc w Betlejem znaleźć godnego miejsca na narodzenie się oczekiwanego Zbawiciela. Ból ten jednak

0 comments ks. Robert Bielawski
image

Dzień 1 – „Patron i wzór narzeczonych”

Rozważanie Świętemu Józefowi Bóg objawił przez anioła tajemnicę przyjścia Syna Bożego na świat. Posłuszny natchnieniu Bożemu św. Józ

0 comments ks. Robert Bielawski