Chrześcijanin w mediach społecznościowych. Wyzwania i zadania.

„Ku pełnej obecności” to nowy dokument watykańskiej Dykasterii ds. Komunikacji, który oferuje refleksję duszpasterską na temat zaangażowania ludzi w sferze cyfrowej. Jego celem jest zainicjowanie dialogu na temat tego, jak uczynić ten ekosystem bardziej ludzkim.

Proponuje on promowanie wspólnej refleksji nad zaangażowaniem chrześcijan w media społecznościowe, które stają się coraz bardziej częścią ludzkiego życia. Dokument zainspirowany przypowieścią o Miłosiernym Samarytaninie, ma na celu zainicjowanie wspólnej refleksji dla promowania kultury bycia „miłosiernym bliźnim” również w sferze cyfrowej.

Znajdziemy w nim także omówienie najważniejszych zagrożeń i pokus: nieustanne skrolowanie, bezrefleksyjność, niepoświęcanie uwagi innym, ucieczka od ciszy, pokusa bycia wpływowym i uznanym.

Tekst dokumentu: DYKASTERIA DS.Komunikacji