COMPENSA – przesunięcie płatności ubezpieczenia

Diecezjalne Biuro Gospodarcze  informuje, że Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wyraziła zgodę na przesuniecie płatności II raty polisy  ubezpieczenia mienia  z dnia 30 czerwca na dzień 30 września 2020 r.

Przesuniecie terminu dotyczy wyłącznie II raty.  Termin  płatności I raty minął 28 lutego 2020 r.