Coroczna wpłata na fundację św. Józefa

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony Dzieci i Młodzieży – Arcybiskup Wojciech Polak – wraz z Fundacją Świętego Józefa, na podstawie art. 14 Statutu KEP i zgodnie z uchwałą nr 1/2019 – przypomina wszystkim kapłanom o dokonaniu do 31 stycznia 2022 r. corocznej wpłaty w wysokości 150 zł.

Kwotę 150 zł należy wpłacić na konto Legnickiej Kurii Biskupiej: 

69 12 40 14 73 11 11 00 00 25 21 69 50 (z dopiskiem: imię i nazwisko wpłacającego + Fundacja św. Józefa) lub w kasie Kurii.

X