PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W CZARNYM BORZE

Proboszcz: ks. Ryszard Pita

 

Adres: ul. XXX-lecia PRL 4, 58-379 Czarny Bór

Telefon: 75-845-01-30

www.parafiaczarnybor.racerit.com

 

Dekanat: Kamienna Góra Wschód

Kościół wzniesiony w latach 1924-27. Jest to budowla założona na prostokącie, z wydzielonym prostokątnym prezbiterium, flankowanym zakrystią i pomieszczeniem gospodarczym. Obiekt ze ścianą frontową z płynnymi spływami w szczycie i na osi półkolistym portalem,  nakryto wielospadowymi dachami, na kalenicy z sygnaturką z prześwitem, zwieńczoną dzwonowatym daszkiem. We wnętrzu zachowały się m.in. barokowe figury, obrazy olejne Drogi Krzyżowej z XVIII w. oraz różne elementy wyposażenia z okresu budowy kościoła.

Kościół filialny pw.św. Jadwigi. Grzędy

Kościół wzmiankowany w 1374 r., wzniesiony około 1550 r., przebudowany w XVIII w. wielokrotnie remontowany. Jest to budowla orientowana, murowana, jednonawowa nakryta drewnianym stropem z węższym wydzielonym, prostokątnym prezbiterium ze sklepieniem krzyżowym. Przy elewacji południowej prostokątna wieża, z drewnianą nadbudowa, zwieńczona cebulastym hełmem. W elewacjach ostrołukowy portal gotycki i kamienne epitafia.

We wnętrzu zachowały się m.in. renesansowy ołtarz, tryptyk, polichromowany z około 1610 r. oraz renesansowe i barokowe drewniane, polichromowane rzeźby z XVI i XVIII w.

Kościół filialny pw. Chrystusa Króla. Borówno

Kościół wzniesiony w 1939 r. Jest to budowla  jednonawowa, z kamienia łamanego założona na rzucie prostokąta, z wejściem w narożnym podcieniu. Kościół nakryty został dwuspadowym dachem z ośmioboczną sygnaturką zwieńczoną ostrosłupowym hełmem, a na ścianie frontowej stylizowane okno rozetowe. We wnętrzu wystrój i wyposażenie z okresu budowy kościoła z witrażami.

NIEDZIELE:

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00

 

DNI POWSZEDNIE:

– czas letni: 18.00

– czas zimowy: 17.00

Liczba mieszkańców: 3351

Odpust parafialny: uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wieczysta adoracja: 11 maja

Miejscowości należące do parafii:

Czarny Bór, Borówno, Grzędy