Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego.

Wnioski należy składać w terminie do 28 lutego 2020 r. osobiście lub przesyłką pocztową w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu przy ul. Władysława Łokietka 11, 50-243 Wrocław.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie

https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=124859

Informujemy, że Diecezjalne Biuro Gospodarcze w godz. 7:30 – 15:30, tel. 76 724 41 63, e-mail: ue@diecezja.legnica.pl udziela informacji i pomocy przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie oraz rozliczaniu przyznanych dotacji.

 

Photo by Michal Mrozek on Unsplash