Dotacje z Funduszu Kościelnego na rok 2022

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA – Fundusz Kościelny zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i remonty zabytkowych obiektów sakralnych i kościelnych (w szczególności: remonty dachów, stropów, ścian i elewacji, osuszanie i odgrzybianie, izolację, remonty i wymianę zużytej stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i odgromowej).

Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2021 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dopiskiem „Fundusz Kościelny” ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-koscielny

Informujemy, że porad i konsultacji przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie oraz rozliczaniu przyznanych dotacji w godzinach 8:00 – 14:00 udziela Anna Dubińska-Diecezjalne Biuro Gospodarcze, tel. 76 724 41 63, e-mail: ue@diecezja.legnica.pl  

 

Photo by Brandon Morgan on Unsplash