Dla pogłębienia formacji liturgicznej w naszej diecezji Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski powołał 18 września 2017 roku Diecezjalną Szkołę Liturgiczną im. ks. Marka Adaszka (DSL) działającą przy Wydziale Duszpasterskim Legnickiej Kurii Biskupiej.

 

Formacja w DSL – jak napisał Ksiądz Biskup w dekrecie powołującym tę szkołę – jest skierowana do osób dorosłych, które na stałe mieszkają w parafii i są już zaangażowane w życie liturgiczne parafii lub też mają realną możliwość włączenia się w parafialny zespół liturgiczny. Mogą to być zarówno mężczyźni, jak i kobiety powyżej 20 roku życia. Do DSL księża proboszczowie powinni skierować przynajmniej dwie – trzy osoby z parafii, tak żeby mogły one tworzyć małą wspólnotę. Byłoby bardzo wskazane, żeby w zajęciach – jeśli to tylko możliwe – uczestniczył również duszpasterz, pod którego opieką te osoby mogłyby się dalej formować i angażować w życie liturgiczne parafii.

 

W pierwszej edycji Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej w Legnicy wzięło udział ponad 80 osób. W drugim, fakultatywnym roku zajęć uczestniczyło blisko 30 osób. Diecezjalna Szkoła Liturgiczna organizuje też cykliczne sesje liturgiczne w Bolesławcu.

 

Od bieżącego roku w zajęciach DSL będą również uczestniczyli kandydaci na stałych lektorów i akolitów oraz nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

CHRZCIELNY WYMIAR WIELKIEGO POSTU I PIĘĆDZIESIĄTNICY

KTO może zostać uczestnikiem zajęć DSL?

„DSL jest skierowana do osób dorosłych (kobiet i mężczyzn) od 20 lat wzwyż, które pragną pogłębić swoją formację chrześcijańską i liturgiczną oraz są gotowe do angażowania się w życie liturgiczne parafii. Celem DSL jest bowiem nie tylko formacja poszczególnych osób, ale pomoc w kształtowaniu parafialnego zespołu liturgicznego. Dlatego też ważne jest, by z danej parafii uczestniczyły w zajęciach przynajmniej dwie, trzy osoby wyznaczone przez Księdza Proboszcza [chyba że w parafii już jest zespół liturgiczny lub osoby, które uczestniczyły wcześniej w DSL]. Czymś naturalnym jest, że w tej formacji – na miarę możliwości – będzie uczestniczył również duszpasterz, który później będzie współpracował z tymi osobami w parafii”. (Bp ZK).

Do uczestniczenia w DSL zapraszamy także kandydatów na stałych lektorów i akolitów – udział w DSL będzie integralną częścią trzyletniej formacji przeznaczonej dla tych osób.

Do szkoły zaproszeni są również kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, którzy oprócz programu dla wszystkich uczestników DSL będą mieli ćwiczenia związane z pełnieniem tej funkcji.

GDZIE i KIEDY będą się odbywały zajęcia?

Zajęcia DSL będą się odbywały w Legnicy, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego.

Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 17 października 2020 r. w godz. 10.30-14.30.

Kolejne sesje (w godz. 9.00-18.00) będą się odbywały raz w miesiącu, do maja włącznie. Wszystkie daty zostaną podane na spotkaniu inauguracyjnym.

JAK się zgłosić?

Na stronie internetowej w zakładce DSL jest do pobrania FORMULARZ kandydata do DSL. Powinien być podpisany przez ks. Proboszcza lub opiekuna wspólnoty, jeśli ona kieruje kandydata do DSL. Zgłoszenia należy składać w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej do 5 października br.

ILE to będzie kosztowało?

OPŁATA za każdą z sesji będzie wynosiła ok. 40 zł od osoby (w zależności od liczby uczestników) i obejmie koszty wykładów, materiałów oraz posiłków. Sposób finansowania należy uzgodnić w ramach parafii, które będą delegowały uczestników szkoły. Jedna z możliwości jest taka, że koszt uczestnictwa pokrywa parafia, natomiast koszt dojazdu i częściowo wyżywienia – w miarę możliwości – sami uczestnicy.

CZYM JEST DSL?

Dla pogłębienia formacji liturgicznej w naszej diecezji Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski powołał 18 września 2017 roku Diecezjalną Szkołę Liturgiczną im. ks. Marka Adaszka (DSL) działającą przy Wydziale Duszpasterskim Legnickiej Kurii Biskupiej.

 

Formacja w DSL – jak napisał Ksiądz Biskup w dekrecie powołującym tę szkołę – jest skierowana do osób dorosłych, które na stałe mieszkają w parafii i są już zaangażowane w życie liturgiczne parafii lub też mają realną możliwość włączenia się w parafialny zespół liturgiczny. Mogą to być zarówno mężczyźni, jak i kobiety powyżej 20 roku życia. Do DSL księża proboszczowie powinni skierować przynajmniej dwie – trzy osoby z parafii, tak żeby mogły one tworzyć małą wspólnotę. Byłoby bardzo wskazane, żeby w zajęciach – jeśli to tylko możliwe – uczestniczył również duszpasterz, pod którego opieką te osoby mogłyby się dalej formować i angażować w życie liturgiczne parafii.

 

W pierwszej edycji Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej w Legnicy wzięło udział ponad 80 osób. W drugim, fakultatywnym roku zajęć uczestniczyło blisko 30 osób. Diecezjalna Szkoła Liturgiczna organizuje też cykliczne sesje liturgiczne w Bolesławcu.

 

Od bieżącego roku w zajęciach DSL będą również uczestniczyli kandydaci na stałych lektorów i akolitów oraz nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

MATERIAŁY DO POBRANIA

CHRZCIELNY WYMIAR WIELKIEGO POSTU I PIĘĆDZIESIĄTNICY

FILMY
NABÓR DO DSL 2020

KTO może zostać uczestnikiem zajęć DSL?

„DSL jest skierowana do osób dorosłych (kobiet i mężczyzn) od 20 lat wzwyż, które pragną pogłębić swoją formację chrześcijańską i liturgiczną oraz są gotowe do angażowania się w życie liturgiczne parafii. Celem DSL jest bowiem nie tylko formacja poszczególnych osób, ale pomoc w kształtowaniu parafialnego zespołu liturgicznego. Dlatego też ważne jest, by z danej parafii uczestniczyły w zajęciach przynajmniej dwie, trzy osoby wyznaczone przez Księdza Proboszcza [chyba że w parafii już jest zespół liturgiczny lub osoby, które uczestniczyły wcześniej w DSL]. Czymś naturalnym jest, że w tej formacji – na miarę możliwości – będzie uczestniczył również duszpasterz, który później będzie współpracował z tymi osobami w parafii”. (Bp ZK).

Do uczestniczenia w DSL zapraszamy także kandydatów na stałych lektorów i akolitów – udział w DSL będzie integralną częścią trzyletniej formacji przeznaczonej dla tych osób.

Do szkoły zaproszeni są również kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, którzy oprócz programu dla wszystkich uczestników DSL będą mieli ćwiczenia związane z pełnieniem tej funkcji.

GDZIE i KIEDY będą się odbywały zajęcia?

Zajęcia DSL będą się odbywały w Legnicy, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego.

Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 17 października 2020 r. w godz. 10.30-14.30.

Kolejne sesje (w godz. 9.00-18.00) będą się odbywały raz w miesiącu, do maja włącznie. Wszystkie daty zostaną podane na spotkaniu inauguracyjnym.

JAK się zgłosić?

Na stronie internetowej w zakładce DSL jest do pobrania FORMULARZ kandydata do DSL. Powinien być podpisany przez ks. Proboszcza lub opiekuna wspólnoty, jeśli ona kieruje kandydata do DSL. Zgłoszenia należy składać w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej do 5 października br.

ILE to będzie kosztowało?

OPŁATA za każdą z sesji będzie wynosiła ok. 40 zł od osoby (w zależności od liczby uczestników) i obejmie koszty wykładów, materiałów oraz posiłków. Sposób finansowania należy uzgodnić w ramach parafii, które będą delegowały uczestników szkoły. Jedna z możliwości jest taka, że koszt uczestnictwa pokrywa parafia, natomiast koszt dojazdu i częściowo wyżywienia – w miarę możliwości – sami uczestnicy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
WIADOMOŚCI DIECEZJALNEJ SZKOŁY LITURGICZNEJ
12
Scroll Up