Dla pogłębienia formacji liturgicznej w naszej diecezji Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski powołał 18 września 2017 roku Diecezjalną Szkołę Liturgiczną im. ks. Marka Adaszka (DSL) działającą przy Wydziale Duszpasterskim Legnickiej Kurii Biskupiej.

 

Formacja w DSL – jak napisał Ksiądz Biskup w dekrecie powołującym tę szkołę – jest skierowana do osób dorosłych, które na stałe mieszkają w parafii i są już zaangażowane w życie liturgiczne parafii lub też mają realną możliwość włączenia się w parafialny zespół liturgiczny. Mogą to być zarówno mężczyźni, jak i kobiety powyżej 20 roku życia. Do DSL księża proboszczowie powinni skierować przynajmniej dwie – trzy osoby z parafii, tak żeby mogły one tworzyć małą wspólnotę. Byłoby bardzo wskazane, żeby w zajęciach – jeśli to tylko możliwe – uczestniczył również duszpasterz, pod którego opieką te osoby mogłyby się dalej formować i angażować w życie liturgiczne parafii.

 

W pierwszej edycji Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej w Legnicy wzięło udział ponad 80 osób. W drugim, fakultatywnym roku zajęć uczestniczyło blisko 30 osób. 

KTO może zostać uczestnikiem zajęć DSL?

„DSL jest skierowana do osób dorosłych (kobiet i mężczyzn) od 20 lat wzwyż, które pragną pogłębić swoją formację chrześcijańską i liturgiczną oraz są gotowe do angażowania się w życie liturgiczne parafii. Celem DSL jest bowiem nie tylko formacja poszczególnych osób, ale pomoc w kształtowaniu parafialnego zespołu liturgicznego. Dlatego też ważne jest, by z danej parafii uczestniczyły w zajęciach przynajmniej dwie, trzy osoby wyznaczone przez Księdza Proboszcza [chyba że w parafii już jest zespół liturgiczny lub osoby, które uczestniczyły wcześniej w DSL]. Czymś naturalnym jest, że w tej formacji – na miarę możliwości – będzie uczestniczył również duszpasterz, który później będzie współpracował z tymi osobami w parafii”. (Bp ZK).

GDZIE i KIEDY będą się odbywały zajęcia?

Zajęcia DSL będą się odbywały w Legnicy, w budynku Centrum Formacji Ewangelizacyjnej DOM SŁOWA

Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 22 października (sobota) 2022 r. o godz. 9.30.

Kolejne sesje (w godz. 9.30-15.00) będą się odbywały raz w miesiącu, do czerwca włącznie. 

JAK się zgłosić?

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub zgłoszenia uczestnictwa w DSL prosimy o kontakt z panią dyrektor Ireną Chłopkowską:

tel. 519-816-470

mail: i.chlopko@wp.pl

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub zgłoszenia uczestnictwa w DSL prosimy o kontakt z panią dyrektor Ireną Chłopkowską:

tel. 519-816-470

mail: i.chlopko@wp.pl

 

FORMULARZ UCZESTNIKA DO POBRANIA:

 

Terminy sesji:

19 listopada 2022

17 grudnia 2022

21 stycznia 2023

18 lutego 2023

18 marca 2023

24-25 marca 2023 – dzień skupienia absolwentów i uczestników DSL

(przyjazd w piątek o godz. 18:00; zakończenie w sobotę o godz. 19:00)

22 kwietnia 2023

27 maja 2023

17 czerwca 2023 – zakończenie

Czas trwania każdej sesji: 9:30-15:00

CZYM JEST DSL?

Dla pogłębienia formacji liturgicznej w naszej diecezji Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski powołał 18 września 2017 roku Diecezjalną Szkołę Liturgiczną im. ks. Marka Adaszka (DSL) działającą przy Wydziale Duszpasterskim Legnickiej Kurii Biskupiej.

 

Formacja w DSL – jak napisał Ksiądz Biskup w dekrecie powołującym tę szkołę – jest skierowana do osób dorosłych, które na stałe mieszkają w parafii i są już zaangażowane w życie liturgiczne parafii lub też mają realną możliwość włączenia się w parafialny zespół liturgiczny. Mogą to być zarówno mężczyźni, jak i kobiety powyżej 20 roku życia. Do DSL księża proboszczowie powinni skierować przynajmniej dwie – trzy osoby z parafii, tak żeby mogły one tworzyć małą wspólnotę. Byłoby bardzo wskazane, żeby w zajęciach – jeśli to tylko możliwe – uczestniczył również duszpasterz, pod którego opieką te osoby mogłyby się dalej formować i angażować w życie liturgiczne parafii.

 

W pierwszej edycji Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej w Legnicy wzięło udział ponad 80 osób. W drugim, fakultatywnym roku zajęć uczestniczyło blisko 30 osób. 

NABÓR DO DSL 2022/2023

KTO może zostać uczestnikiem zajęć DSL?

„DSL jest skierowana do osób dorosłych (kobiet i mężczyzn) od 20 lat wzwyż, które pragną pogłębić swoją formację chrześcijańską i liturgiczną oraz są gotowe do angażowania się w życie liturgiczne parafii. Celem DSL jest bowiem nie tylko formacja poszczególnych osób, ale pomoc w kształtowaniu parafialnego zespołu liturgicznego. Dlatego też ważne jest, by z danej parafii uczestniczyły w zajęciach przynajmniej dwie, trzy osoby wyznaczone przez Księdza Proboszcza [chyba że w parafii już jest zespół liturgiczny lub osoby, które uczestniczyły wcześniej w DSL]. Czymś naturalnym jest, że w tej formacji – na miarę możliwości – będzie uczestniczył również duszpasterz, który później będzie współpracował z tymi osobami w parafii”. (Bp ZK).

GDZIE i KIEDY będą się odbywały zajęcia?

Zajęcia DSL będą się odbywały w Legnicy, w budynku Centrum Formacji Ewangelizacyjnej DOM SŁOWA

Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 22 października (sobota) 2022 r. o godz. 9.30.

Kolejne sesje (w godz. 9.30-15.00) będą się odbywały raz w miesiącu, do czerwca włącznie. 

JAK się zgłosić?

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub zgłoszenia uczestnictwa w DSL prosimy o kontakt z panią dyrektor Ireną Chłopkowską:

tel. 519-816-470

mail: i.chlopko@wp.pl

ZAPISY

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub zgłoszenia uczestnictwa w DSL prosimy o kontakt z panią dyrektor Ireną Chłopkowską:

tel. 519-816-470

mail: i.chlopko@wp.pl

 

FORMULARZ UCZESTNIKA DO POBRANIA:

 

TERMINY SESJI

Terminy sesji:

19 listopada 2022

17 grudnia 2022

21 stycznia 2023

18 lutego 2023

18 marca 2023

24-25 marca 2023 – dzień skupienia absolwentów i uczestników DSL

(przyjazd w piątek o godz. 18:00; zakończenie w sobotę o godz. 19:00)

22 kwietnia 2023

27 maja 2023

17 czerwca 2023 – zakończenie

Czas trwania każdej sesji: 9:30-15:00

MATERIAŁY DO POBRANIA
FILMY
WIADOMOŚCI DIECEZJALNEJ SZKOŁY LITURGICZNEJ
12