Duchowa adopcja w Olszynie

Dwadzieścia pięć osób przystąpiło do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego podczas Eucharystii sprawowanej w uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca) w kościele parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie.

Parafianie, którzy wyrazili wolę modlitwy za dzieci nienarodzone podczas wieczornej Mszy św. złożyli specjalne przyrzeczenia, biorąc w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Jak podkreślił przewodniczący liturgii – ks. proboszcz Bogusław Wolański – ta modlitwa jest bardzo potrzebna zwłaszcza w obliczu zła, które niszczy życie ludzkie. Trzeba mówić wszystkim i zawsze, że człowiek jest już człowiekiem od poczęcia, a przede wszystkim potrzebna jest przemiana serc i odnowa myślenia oraz walka z cywilizacją śmierci, którą tak otwarcie napiętnował św. Jan Paweł II, mówiąc, że „naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”.

Przygotowaniem do duchowej adopcji była w olszyńskiej parafii Droga Krzyżowa w piątek poprzedzający uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a także adoracja Najświętszego Sakramentu, poprzedzająca tę uroczystą Eucharystię.

Więcej w kolejnym wydaniu Niedzieli legnickiej

 

 

X