Dzień 1 – „Patron i wzór narzeczonych”

Rozważanie

Świętemu Józefowi Bóg objawił przez anioła tajemnicę przyjścia Syna Bożego na świat. Posłuszny natchnieniu Bożemu św. Józef przyjął pod swój dach Maryję, będącą w stanie błogosławionym. Przez to dał schronienie samemu Jezusowi – Odkupicielowi świata, którego Maryja pod swym sercem wniosła do jego domu.

Polećmy Bogu i opiece św. Józefa wszystkich narzeczonych oraz tych, którzy mają zamiar założyć rodzinę.

 

Modlitwa nowenny

Prosimy Cię, Boże, przez zasługi św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Bożej Rodzicielki i Opiekuna Świętej Rodziny, pobłogosław narzeczonym, którzy pragną założyć ognisko rodzinne. Napełnij ich serca duchem miłości, ofiary oraz pobożności. Podejmując się tego zadania, niech to uczynią według wzoru św. Józefa, składając z ufnością przyszłość powstającej rodziny w miłujące ręce Boga. Św. Józefie, zamieszkaj w ich domu wraz z Jezusem i Maryją.
Amen.

 

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, — Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas. — Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże, — 
Duchu Święty, Boże, — 
Święta Trójco, jedyny Boże, — 

Święta Maryjo, — módl się za nami. 
Święty Józefie, — 
Przesławny Potomku Dawida, — 
Światło Patriarchów, — 
Oblubieńcze Bogarodzicy, — 
Przeczysty Stróżu Dziewicy, — 
Żywicielu Syna Bożego, — 
Troskliwy Obrońco Chrystusa, — 
Głowo Najświętszej Rodziny, — 
Józefie najsprawiedliwszy, — 
Józefie najczystszy, — 
Józefie najroztropniejszy, — 
Józefie najmężniejszy, — 
Józefie najposłuszniejszy, — 
Józefie najwierniejszy, — 
Zwierciadło cierpliwości, — 
Miłośniku ubóstwa, — 
Wzorze pracujących, — 
Ozdobo życia rodzinnego, — 
Opiekunie dziewic, — 
Podporo rodzin, — 
Pociecho nieszczęśliwych, —

Nadziejo chorych, — 
Patronie umierających, — 
Postrachu duchów piekielnych, —
Opiekunie Kościoła Świętego, —

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — zmiłuj się nad nami.

 

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Św. Józefie, Patronie narzeczonych, módl się za nami.

X