Dzień 4 – „Opiekun ubogich”

Rozważanie

Św. Rodzina zaliczała się do ludzi ubogich, Mimo ciężkiej pracy św. Józefa, nie posiadała majątku. Z pewnością św. Józef, jako głowa rodziny, przeżywał to, iż nie mógł zapewnić Chrystusowi dostatku i warunków godnych Jego osoby. W takiej jednaj właśnie rodzinie Pan Jezus zechciał zamieszkać i żyć. Nie możemy wątpić, że św. Józef wyróżniał się wśród swoich sąsiadów i krewnych. Z pewnością był uczynny, życzliwy i zatroskany o dobro drugich. Spieszył im z pomocą o dobrą radą. Nie mógł inaczej przecież postępować, skoro spełniał tak wzniosłe zadanie i zaszczytny obowiązek.

Módlmy się za rodziny ubogie i za tych, którzy swymi dobrami materialnymi potrafią dzielić się z biedniejszymi od siebie.

 

Modlitwa nowenny

Św. Józefie, który będą ubogim, nie wstydziłeś się swego niedostatku i bez szemrania zgadzałeś się z wolą Bożą, umocnij w naszych sercach żywą wiarę, że Bóg nie opuści nigdy tych, którzy Mu ufają i wiernie Mu służą. Wyproś potrzebne łaski dla wszystkich, którzy dziś cierpią niedostatek. Wszyscy zaś, którzy śpieszą ubogim rodzicom z pomocą duchową oraz materialną, dzieląc się swymi dobrami, niech od Boga otrzymają pomyślność za życia i obfitą nagrodę w wieczności. Amen.

 

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, — Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas. — Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże, — 
Duchu Święty, Boże, — 
Święta Trójco, jedyny Boże, — 

Święta Maryjo, — módl się za nami. 
Święty Józefie, — 
Przesławny Potomku Dawida, — 
Światło Patriarchów, — 
Oblubieńcze Bogarodzicy, — 
Przeczysty Stróżu Dziewicy, — 
Żywicielu Syna Bożego, — 
Troskliwy Obrońco Chrystusa, — 
Głowo Najświętszej Rodziny, — 
Józefie najsprawiedliwszy, — 
Józefie najczystszy, — 
Józefie najroztropniejszy, — 
Józefie najmężniejszy, — 
Józefie najposłuszniejszy, — 
Józefie najwierniejszy, — 
Zwierciadło cierpliwości, — 
Miłośniku ubóstwa, — 
Wzorze pracujących, — 
Ozdobo życia rodzinnego, — 
Opiekunie dziewic, — 
Podporo rodzin, — 
Pociecho nieszczęśliwych, —

Nadziejo chorych, — 
Patronie umierających, — 
Postrachu duchów piekielnych, —
Opiekunie Kościoła Świętego, —

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — zmiłuj się nad nami.

 

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Św. Józefie, Opiekunie ubogich, módl się za nami.

 

 

PROPOZYCJE DODATKOWYCH ROZWAŻAŃ: