Dzień 7 – „Wiernie ufający Bogu”

Rozważanie

W życiu św. Józefa widzimy Jego wielką wiarę i zaufanie Panu Bogu. Z jakim przejęciem i posłuszeństwem realizuje On wolę Bożą.

Pan Bóg rozwiał Jego wątpliwości wynagradzając Jego wiarę wówczas, gdy: przyjmuje Maryję do swego domu, posłusznie ratuje Dziecię Jezus w ucieczce do Egiptu, z poddaniem się woli Bożej wraca do Nazaretu, z bólem serca szuka Jezusa zaginionego podczas do Jerozolimy. W duchu wiary, zaufania, posłuszeństwa i pobożności realizuje wyznaczone Mu przez Boga powołanie.

Ufa w tych zdarzeniach, iż wszystko to, co się dzieje, jest przez dobrego Boga zlecone Mu do spełnienia. Prośmy św. Józefa, by nas nauczył wierności w pobożnym zaufaniu Bogu. Niech wspiera tych, którzy nie mają ufności, względnie zatracili ją w trudach życia.

Modlitwa nowenny

Św. Józefie, wzorze i patronie nasz, stałeś się dla nas szczególnym przykładem w zgadzaniu się we wszystkim w codziennym naszym życiu z wolą Bożą, którą wszędzie mamy dostrzegać. Przebywałeś najbliżej Jezusa i Maryi w swej szarej codzienności. Kierowałeś się zawsze wolą Bożą przy podejmowaniu decyzji, ufając bezgranicznie głosowi usłyszanemu w głębi serca. Naucz nas wsłuchiwania się w głos Opatrzności, przez który Bóg rządzi naszym życiem i naszymi krokami w doczesności, a nakierowuje ku życiu wiecznemu.
Amen.

 

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, — Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas. — Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże, — 
Duchu Święty, Boże, — 
Święta Trójco, jedyny Boże, — 

Święta Maryjo, — módl się za nami. 
Święty Józefie, — 
Przesławny Potomku Dawida, — 
Światło Patriarchów, — 
Oblubieńcze Bogarodzicy, — 
Przeczysty Stróżu Dziewicy, — 
Żywicielu Syna Bożego, — 
Troskliwy Obrońco Chrystusa, — 
Głowo Najświętszej Rodziny, — 
Józefie najsprawiedliwszy, — 
Józefie najczystszy, — 
Józefie najroztropniejszy, — 
Józefie najmężniejszy, — 
Józefie najposłuszniejszy, — 
Józefie najwierniejszy, — 
Zwierciadło cierpliwości, — 
Miłośniku ubóstwa, — 
Wzorze pracujących, — 
Ozdobo życia rodzinnego, — 
Opiekunie dziewic, — 
Podporo rodzin, — 
Pociecho nieszczęśliwych, —

Nadziejo chorych, — 
Patronie umierających, — 
Postrachu duchów piekielnych, —
Opiekunie Kościoła Świętego, —

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — zmiłuj się nad nami.

 

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Św. Józefie, wiernie ufający Bogu, módl się za nami.

 

 

 

 

PROPOZYCJE DODATKOWYCH ROZWAŻAŃ: