Dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego – 28 lutego

Pierwszy piątek Wielkiego Postu przeżywamy w Kościele w Polsce jako Dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich. Ta inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski jest odpowiedzią na apel Ojca Świętego: „Dziś jako lud Boży jesteśmy wezwani, by wziąć na siebie odpowiedzialność za ból naszych braci, zranionych na ciele i na duszy. (…) Zachęcam cały święty wierny lud Boży do modlitwy pokutnej i postu, zgodnie z poleceniem Pana, które rozbudza nasze sumienia, naszą solidarność i nasze zaangażowanie na rzecz kultury ochrony, oraz mówienia «nigdy więcej» wszelkim rodzajom i formom nadużyć” (Franciszek, „List do Ludu Bożego”).

Tego dnia (28 lutego) zachęcamy do skorzystania z przygotowanych przez Konferencję Episkopatu Polski materiałów duszpasterskich tj. teksty liturgiczne, propozycje homilii, rozważania Drogi Krzyżowej, rozważania Różańca świętego, Koronka do Bożego Miłosierdzia, adoracja Najświętszego Sakramenty, które w zeszłym tygodniu w formie drukowanej dotarły na parafię diecezji legnickiej. 

Włączmy się w najbliższy piątek w „Modlitwę zranionego Kościoła”, ponieważ „W Jego ranach jest nasze uzdrowienie” (Iz 53, 5).

*************

W czterech miejscach diecezji legnickiej odbędą się wspólnotowe modlitwy według następującego harmonogramu:

+++

LEGNICA, Katedra św. App Piotra i Pawła

11.30 – Droga Krzyżowa (przewodniczy: Ks. Piotr Kot, delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży)

12.00 – Eucharystia w intencji osób pokrzywdzonych pod przewodnictwem Ks. Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego, biskupa legnickiego

+++

KRESZÓW, Bazylika Wniebowzięcia NMP

16.30 – Droga Krzyżowa (przewodniczy: Ks. Prał. Marian Kopko, kustosz bazyliki)

17.15 – Eucharystia w intencji osób pokrzywdzonych pod przewodnictwem Ks. Prał. Józefa Lisowskiego, kanclerza LKB

+++

BOLESŁAWIEC, Bazylika pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja

17.00 – Droga Krzyżowa (przewodniczy: Ks. Prał. Andrzej Jarosiewicz, kustosz bazyliki)

18.00 – Eucharystia w intencji osób pokrzywdzonych pod przewodnictwem Ks. Bpa Marka Mendyka, biskupa pomocniczego

+++

JELENIA GÓRA, Bazylika św. Erazma i Pankracego

17.15 – Droga Krzyżowa (przewodniczy: Ks. Dziekan Bogdan Żygadło, kustosz bazyliki)

18.00 – Eucharystia w intencji osób pokrzywdzonych pod przewodnictwem Ks. Bpa Stefana Cichego, biskupa seniora

*************

ZOBACZ TAKŻE:

>> Materiały duszpasterskie na „Dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego”

>> Kontakt do Delegata Biskupa Legnickiego ds. ochrony dzieci i młodzieży

>> Strona Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży

>> Centrum Ochrony Dziecka

 

 

X