Dzień skupienia katechetów

U tronu Królowej Sudetów katecheci rozpoczęli nowy rok szkolny i katechetyczny.

W ostatnią sobotę sierpnia katecheci świeccy oraz siostry zakonne uczące katechezy z diecezji legnickiej spotkali się na dniu skupienia w sanktuarium diecezjalnym Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Każdy taki dzień jest okazją do modlitwy i spowiedzi świętej, a także do formacji intelektualnej. Tej drugiej służył w tym roku wykład pt. „Reforma systemu edukacji jako wyzwanie dla katechezy i szkolnego nauczania religii” wygłoszony przez ks. prof. dr hab. Piotr Tomasika, dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, koordynatora Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Kapłan wyliczał różne przeciwności zewnętrze, jakie wpływają na trudność w głoszeniu Ewangelii w szkołach. Wskazywał m.in. na sekularyzację społeczeństwa, zmiany społeczne, coraz powszechniejszą promocję ideologi niechrześcijańskich. Wśród trudności są też zmiany, do jakich dochodzi w obrębie reform edukacji. Coraz częściej wypierana jest wiedza na rzecz umiejętności. Wiedza jest obiektywna i czerpie z przeszłości, umiejętność jest przystosowana do obecnych potrzeb i jest poddawana ocenie użyteczności dla obecnego społeczeństwa. Kapłan, wskazując na trudności, starał się nakreślić też elementy, dzięki którym przekaz Ewangelii będzie skuteczny. Wśród nich wyliczył osobiste świadectwo życia katechetów, gotowość do głoszenia i obrony wiary.

Najważniejszym punktem całego dnia skupienia była na pewno Eucharystia. Tej przewodniczył bp Stefan Cichy, biskup-senior diecezji legnickiej. Wraz z nim modlili się liczni kapłani, m.in. bp Marek Mendyk i ks. dr Jarosław Kowalczyk. Podczas liturgii odczytano akt oddania się katechetów Matce Bożej Łaskawej. Podziękowano też katechetom przechodzącym na emeryturę oraz uroczyście wręczono posłanie do misji katechetom rozpoczynającym pracę.

Pełna fotorelacja na stronie Legnickiego Gościa Niedzielnego.