Dzień skupienia szafarzy Komunii Św.

Ponad 160 osób z Diecezji Legnickiej przyjechało do Legnicy. Była wspólna modlitwa, konferencja oraz Msza Święta. Eucharystii w Sanktuarium Św. Jacka przewodniczył biskup pomocniczy Marek Mendyk. Nadzwyczajni szafarze to osoby świeckie, głównie mężczyźni, którzy podczas Mszy Świętej pomagają kapłanom udzielać Komunii Św. Mogą też zanosić ją do chorych i osób starszych. W Diecezji Legnickiej jest 250 nadzwyczajnych szafarzy.

Więcej na stronie Radia Plus Legnica

Monika Poręba-Zadrożna, foto Monika Łukaszów

X