„Europa w nauczaniu Jana Pawła II – apostolstwo świeckich”. Konferencja w Lubinie

Konferencja z okazji 25-lecia Akcji Katolickiej w diecezji legnickiej odbędzie się w niedzielę 31 października 2021r w parafii pw. Św. Jana Sarkandra w Lubinie. Początek o godzinie 12.00.
Konferencja była zaplanowana na rok 2020, w którym świętowaliśmy rocznicę dwudziestu pięciu lat powołania przez biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej. Niestety, w roku pandemii nie udało nam się jej zorganizować. Dlatego obchody jubileuszu zostały przedłużone na ten rok.
Konferencję otworzy Msza św., której przewodniczyć będzie oraz homilię wygłosi biskup legnicki Andrzej Siemieniewski.
Podczas konferencji głos zabiorą: dr Wojciech Myślecki, dr hab. Zbigniew Krysiak oraz ks. prof. Jan Klinkowski. Konferencja ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem.
W ramach tego spotkania wysłuchamy także mini-koncertu muzyki gitarowej w wykonaniu Dagmary Jankowskiej.
Obradom towarzyszyć będzie wystawa przygotowana przez IPN pt.: „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”, a także prezentacja działalności Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej w okresie od jej powstania w 1995r., do dnia dzisiejszego.
Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej od początku swojego istnienia angażuje się w sprawy lokalne poprzez organizację otwartych (ogólnodostępnych) konferencji i spotkań naukowych, na których wypowiadali się m.in.: prof. Stanisław Gebhard, marszałek senior Kornel Morawiecki, prof. Zbigniew Krysiak. W swojej działalności przyczynia się do rozwoju wspólnot i społeczności, promuje postawy odpowiedzialności patriotycznej i społecznej. Tworzy szerokie forum wymiany myśli i opinii dotyczących bieżących problemów społecznych, krajowych i międzynarodowych. Popularyzuje naukę społeczną Kościoła. W roku szkolnym wiele parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej prowadzi świetlice, a w wakacje wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Organizuje także pielgrzymki i rekolekcje.
Na przestrzeni minionych 25 lat wśród jej członków i sympatyków znalazło się wiele postaci mających znaczący wpływ na rozwój naszego regionu i całej Polski.
Konferencja została przygotowana przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej dzięki wsparciu Fundacji KGHM Polska Miedź.
X