Formacja stała kapłanów 2019/2020

SPOTKANIE DEKANALNYCH OJCÓW DUCHOWNYCH

10 października 2019 roku | budynek Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy

– godz. 14.00 – obiad

– godz. 14.45 – modlitwa w ciągu dnia z konferencją (kaplica)

– godz. 15.30 – obrady (mała aula)

________________________________

STUDIUM FORMACYJNE PREZBITERÓW /KURS PROBOSZCZOWSKI/

budynek Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy

II rok zajęć – roczniki święceń 2005-2010

Terminy (spotkania w soboty):

– 19 października 2019 

– 23 listopada 2019

– 14 grudnia 2019

– 8 lutego 2020

– 14 marca 2020

– 18 kwietnia 2020

– 16 maja 2020 (egzamin)

________________________________

DNI SKUPIENIA DLA PREZBITERÓW PEŁNIĄCY W DIECEZJI POSŁUGĘ „AD EXPERIMENTUM”

Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy

22 października 2019 | 9 czerwca 2020

– godz. 17.00 – nieszpory z konferencją

– godz. 18.00 – kolacja

– godz. 19.00 – konferencja

– godz. 20.00 – braterskie spotkanie

– godz. 20.30 – zakończenie

– dodatkowo prezbiterzy Ci uczestniczą w Dniach skupieniach roczników 2011-2018 w Szklarskiej Porębie.

________________________________

DNI SKUPIENIA DLA PREZBITERÓW Z ROCZNIKÓW ŚWIĘCEŃ 2011-2018

29-30 listopada 2019, 27-28 marca 2020 | Dom im. Jana Pawła II na Białej Dolinie, Szklarska Poręba

PIĄTEK

– godz. 18.00 – kolacja

– godz. 19.00 – wprowadzenie w celebrację Słowa

– godz. 19.30 – celebracja Słowa Bożego (przewodniczy Biskup Legnicki)

– godz. 21.00 – braterskie spotkanie

SOBOTA

– godz. 7.30 – jutrznia z konferencją

– godz. 8.30 – śniadanie

– godz. 9.30 – godzina czytań z konferencją

– godz. 10.30 – przerwa na kawę, herbatę

– godz. 11.00 – modlitwa w ciągu dnia z konferencją

– godz. 11.45 – adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi

– godz. 12.15 – Eucharystia z homilią

– godz. 13.15 – obiad

– godz. 14.00 – zakończenie