Forum liderów diecezji legnickiej

Forum liderów diecezji legnickiej

28 października 2023

„Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, (…) rzekł: «Pragnę»” (J 19,28).

Posłani, aby wypełnić pragnienie Jezusa

Program

            Kaplica Domu Słowa

9:00     Powitanie uczestników

9:15     Obwieszczenie obietnicy zbawczej: Dz 13,16-33a

Modlitwa o łaskę wiary

9:45     Kerygmat (biskup Piotr Wawrzynek)

10:15   Uwielbienie

10:30   Przerwa na kawę

            Duża aula

11:15   Z życia Kościoła popaschalnego: Rz 13,17-21

Katecheza: ks. prof. KUL dr hab. Marcin Kowalski, biblista – członek Papieskiej Komisji Biblijnej

«Od Jeruzalem i na całym obszarze aż po Ilirię dopełniłem Ewangelii Chrystusa» (Rz 13,19). Jak św. Paweł rozumiał ewangelizację?

Kaplica Domu Słowa

12:15   Eucharystia

Przewodniczenie i homilia: JE Biskup Piotr Wawrzynek

13:30   Obiad

            Duża aula

14:30   Kościół posłany w mocy Ducha Świętego: 2 Kor 4,5-18

Charyzmat, świadectwo, misja: «Bądźmy w permanentnym stanie misji» (EG, 25)

  • „Jak Kościół pokonywał zniechęcenie i marazm misyjny?”
    (ks. prof. KUL dr hab. Marcin Kowalski)
  • „Nasza misja wśród tych, których [dzisiaj] nie ma we wspólnocie”.
    Świadectwa liderów wspólnot z diecezji legnickiej

15:30   Wprowadzenie i praca w grupach

            Praca w grupach

16:30   Dzielenie się owocami pracy w grupach (Duża aula)

            Dyskusja

17:30   Podsumowanie i zakończenie (ks. Piotr Kot)