Idźcie i głoście – renowacje misji w parafii Rosochata

Pod takim hasłem, nawiązującym do tematu tegorocznego roku duszpasterskiego, w parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rosochatej w dniach 18-25 czerwca odbyły się renowacje misji świętych.

Prowadzili je ojcowie franciszkanie z prowincji św. Jadwigi, ojciec Kunibert i ojciec Konrad. Nauki misyjne były głoszone w kościele parafialnym oraz filialnym, w Wągrodnie. Poprzedzane były modlitwą i rozważaniem tajemnic Różańca św. Wieczorem zaś wierni gromadzili się na Apelu Jasnogórskim połączonym z rozważaniem Słowa Bożego. Odbyło się też nabożeństwo pokutne, a od środy do końca misji wierni mogli korzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

W piątkowe popołudnie w Wągrodnie oraz przy odnowionej kapliczce nad jeziorem w Jaśkowicach Legnickich świętowano odpust ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wierni w czasie nauki mogli na nowo uczyć się postaw dziękczynienia, przepraszania i uwielbiania Serca Zbawiciela, które wzywa do duchowej przemiany. W sobotę chorzy mogli przyjąć sakramentu namaszczenia chorych.

W godzinach wieczornych w Rosochatej wierni zgromadzili się przy grocie Matki Bożej, wybudowanej z okazji stulecia objawień w Fatimie. Parafianie modlący się tutaj nie kryją wzruszenia. Grota została poświęcona 3 maja br., w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski.

Misje zakończyły się w niedzielę nabożeństwem dziękczynnym i błogosławieństwem pod krzyżem. W Wągrodnie został poświęcony nowy krzyż, który został ufundowany z tej okazji. W czasie konferencji ojcowie przypomnieli wiernym, że chrześcijaństwo to nie tylko praktyki religijne, ale to ciągłe dawanie świadectwa wiary. „Każdy z nas, z polecenia samego Zbawiciela, jest wezwany, by życiem świadczyć o przynależności do Jezusa Chrystusa, a tym samym głosić Jego prawdę. Spełnimy ten nakaz, jeśli wszystko będziemy budować na Chrystusie, na Jego Słowie, którego należy nie tylko słuchać, lecz przyjmować sercem i wypełniać” – mówił o. Konrad. Przypomniał też, że każdy z nas jest powołany do świętości.

Pomaga nam w tym przebaczenie, którego udziela nam Zbawiciel. Wzywał zebranych do postawy wdzięczności. Wdzięczność, jak mówił ojciec Kunibert, to „radosna pamięć o tym, co było, to patrzenie z miłością w przeszłość i z zaufaniem w przyszłość”.

Ojcowie przypomnieli też, że przez chrzest św. wszyscy jesteśmy zanurzeni w krzyżu Chrystusa i powołani do udziału w zmartwychwstaniu. Nie ma zmartwychwstania bez krzyża. „Człowiek boi się krzyża, który kojarzy się z cierpieniem, z bólem. Należy jednak prosić Boga nie o to, by zabrał nam krzyż, lecz by dał siły do dźwigania go w zjednoczeniu z Chrystusem” – mówili.

Nauki misyjne przypomniały również, że modlitwa to nie tylko powtarzanie z wiarą wyuczonych tekstów, to także rozważanie Słowa Bożego. Może być również „modlitwa zapatrzenia” na Boga w Najświętszym Sakramencie. Musimy pamiętać, że „rodzina, która modli się razem, zawsze pozostanie razem”.

Pragniemy serdecznie podziękować księdzu proboszczowi Józefowi Juźków, Ojcom Misjonarzom za trud włożony w przygotowanie i przebieg renowacji misji św. A także pani Annie Jedynak i fundatorom groty Matki Bożej w Rosochatej, i krzyża w Wągrodnie.

 

tekst: Zofia Laszkiewicz, foto: Anna Jedynak