II Chojnowski Orszak Trzech Króli

Orszak Trzech Króli przejdzie po ulicach Chojnowa po raz drugi. Tym samym, dla pełnego kształtowania tradycji miasta i gminy Chojnów, Orszak przyjmuje miano II Chojnowskiego Orszaku Trzech Króli.
Przedsięwzięcie w swoich założeniach ma służyć integracji społeczeństwa miasta i gminy Chojnów poprzez ukazywanie i odkrywanie na nowo chrześcijańskich korzeni.

Organizatorem Orszaku jest parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie, przy wsparciu parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Chojnowie. Koordynatorem Orszaku jest ks. Łukasz Świerniak, wikariusz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie. Wspierają go w tym dziele siostra Hiacynta ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich oraz dk. Patryk Zarzeczny odbywającego praktykę pastoralną w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Chojnowie.

Podobnie jak w roku ubiegłym, grupa aktorów pod kierunkiem Krystyny Czapskiej, skupionych w Sekcji Teatralnej działającej wokół chojnowskiego MOKSiR-u, przygotowała własną interpretacje „Wydarzeń w pałacu Heroda”. Orszak uświetni również kapela góralska z Żywiecczyzny będąca częścią zespołu GOLEC ORKIESTRA.

Orszak zyskał honorowy patronat Biskupa Legnickiego oraz Władz Samorządu Miasta i Gminy Chojnów.
Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o g. 10, która zostanie odprawiona w oby chojnowskich kościołach. Ze świątyń wyruszą orszaki, które spotkają się przy muzeum. W południe na chojnowskim Rynku odbędzie się inscenizacja pokłonu Trzech Króli. Zapraszamy też do wspólnego kolędowania, które poprowadzi kapela góralska.