II Dzień skupienia Służby Zdrowia

Już po raz drugi w Domu Słowa w Legnicy odbył się Dzień skupienia pracowników służby zdrowia. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób. Przyjechały m.in. pielęgniarki, położne, a także ratownicy medyczni, lekarze oraz kapelani szpitalni, którzy na co dzień pracują w szpitalach, hospicjach, domach pomocy społecznej czy zakładach opiekuńczo- leczniczych. Był czas na wspólną modlitwę, poznanie się i wymianę doświadczeń.

Organizatorem spotkania było m.in. utworzone w styczniu br. Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich Diecezji Legnickiej. Obecnie należy do niego 35 osób. Dzień Skupienia pracowników służby zdrowia w Legnicy oficjalnie rozpoczął peregrynację relikwii błogosławionej Hanny Chrzanowskiej – patronki pielęgniarek po diecezji legnickiej. Odwiedzą one szpitale, hospicja, domy pomocy społecznej i zakłady opiekuńczo- lecznicze.

Więcej na stronie Radia Plus Legnica