II Pielgrzymka Polskiej Miedzi do Grodowca.

W ubiegłym roku z inicjatywy górników, w kontekście tragicznych zdarzeń w kopalni i śmierci górników, zrodził się pomysł organizacji Pielgrzymki do Grodowca. Propozycja spotkała się z aprobatą władz KGHM-u. W I Pielgrzymce wzięło udział 120 osób.

Celem Pielgrzymki jest wspólna modlitwa o opiekę, Boże błogosławieństwo i zachowanie od wszelkich nieszczęść górników i ich rodzin.

W dn. 13 stycznia br. odbędzie się II Piesza Pielgrzymka Pracowników Polskiej Miedzi do Grodowca. Chętni z Lubina i okolic będą pielgrzymować z Żelaznego Mostu do Grodowca (ok. 12 km).

Zbiórka w sobotę 13 stycznia o godz. 8.00 pod kościołem św. Jana Bosko. Autobusy zawiozą pielgrzymów do Żelaznego Mostu.

Zapisy na Pielgrzymkę są na stronie internetowej parafii w Jaczowie k/Głogowa. Kontakt tel. 606911451 lub 785806230